Top Button

Opłaty wizowe i opłaty za usługi PPWW

Opłaty wizowe za rozpatrzenie wniosków na wizę Schengen

Po złożeniu dokumentów w okienku PPWW należy uiścić obowiązkowe opłaty konsularne.

typ wizy Obywatele Ukrainy, Rosyjskiej Federacji, Białorusi, Serbii, Mołdowy**, Gruzji***, Armenii, Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Azerbajdżanu obywatele innych krajów
Wiza Schengen 35 euro 80 euro (dla osób w wieku 12 lat i starszych)
40 euro (dla dzieci w wieku 6–12 lat)

* Obywatele Ukrainy, Mołdowy, Gruzji posiadający paszporty biometryczne nie potrzebują wizy Schengen do przekrocznia granicy strefy Schengen.

W wyjątkowych przypadkach, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku wizowego w trybie przyspieszonym. W tym przypadku opłata konsularna wynosi 70 euro (możlowość taka jest wyłącznie dla obywateli Ukrainy oraz Rosji). Z tej możliwości skorzystać mogą jedynie osoby, które zameldowane są poza obwodem, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna, w której składają dokumenty, ale zgodnie z kompetencją terytorialną (przykładowo: w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kijowie wniosek o wydanie wizy w trybie przyspieszonym złożyć mogą osoby zameldowane w obwodzie: czerkaskim, czernichowskim i kirowogradzkim, ale nie kijowskim).

Aby zapoznać się z listą zwolnionych z opłaty wizowej – kliknij tu

Przejdź tu, aby dowiedzieć się więcej o polityce wizowej, osobach zwolnionych z opłat wizowych, Umowach.

Wizy krajowe typu “D”

typ wizy obywatele Ukrainy obywatele innych krajów
Wiza krajowa typu “D” 0 euro 80 euro

W wyjątkowych przypadkach i wyjaśnieniu przyczyn Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej może podjąć decyzję dotyczącą złożenia wniosku w trybie przyspieszonym. W tym przypadku opłata konsularna wynosi 30 euro dla obywateli Ukrainy i 110 euro dla obywateli innych państw.

Zezwolenie na Mały Ruch Graniczny

typ wniosku obywatele Ukrainy*
MRG 20 Euro

Z opłaty zwolnione są nastęne kategorie osób:

  • osoby niepełnosprawne;
  • emeryci i renciści;
  • dzieci w wieku do lat 18;
  • osoby ubiegającę się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia MRG

Opłaty za usługi PPWW

typ opłaty wysokość opłaty kometarz
Opłata manipulacyjna (od wniosku wizowego) 14 € / 465 UAH 20% VAT, uiszczana w walucie narodowej (hrywnach)
Opłata manipulacyjna (od wniosku MRG) 4 € / 135 UAH
Kompleks usług logistycznych(wraz z VAT-em) 360 UAH Usługa dodatkowa
Wypełnienie wniosku wizowego (wraz z VAT-em) 100 UAH Usługa dodatkowa
Dostawa kurierska (wraz z VAT-em):

- dostawa standardowa (pod wskazany adres);

- odbiór dokumentów w biurze firmy kurierską.
200 UAH


180 UAH
Usługa dodatkowa
Kabinka fotograficzna (wraz z VAT-em) 60 UAH Usługa dodatkowa
Usługa ubezpieczenia medycznego Opłata według taryfy operatora ubezpieczenia medycznego Usługa dodatkowa
Kopiowanie dokumentów (wraz z VAT-em) 4 UAH za kopię Usługa dodatkowa
SMS zawiadomienie o stanie realizacji wniosku (wraz z VAT-em) 50 UAH Usługa dodatkowa

Ważne:

Opłata manipulacyjna jest pobierana od każdego wnioskodawcy aplikującego o wizę / zezwolenie MRG. Zamówienie dodatkowych usług przedstawionych powyżej nie ma wpływu na podjęcie decyzji w sprawie złożonego wniosku.

Opłata wizowa musi być uiszczona wyłącznie gotówką w Euro w kasie w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych albo w kasie odpowiedniego banku. W przypadku, jeżeli nie ma możliwości uiszczenia opłaty wizowej w Euro, Hrywny można wymienić bezpośrednio w kasie w Punkcie lub w banku. Prosimy upewnić się, iż posiadana kwota jest wystarczająca aby uiścić opłaty. Kurs walutowy i opłaty manipulacyjne podlegają zmianom i są całkowicie zależne od uznania Banku Narodowego Ukrainy.W momencie uiszczenia opłat dodatkowo jest pobierana prowizja za usługi banku.

Bez względu na podjętą decyzję, opłata wizowa nie jest zwracama z uwagi na to, ze opłata wizowa jest uiszczana za rozpatrzenie wniosku wizowego. Opłaty manipulacyjne również nie podlegają zwrotowi bez względu na podjęta decyzję w sprawie wizowej.

Opłaty manipulacyjne mogą być zmienione bez uprzedniego informowania.

W momencie uiszczenia opłat dodatkowo jest pobierana prowizja za usługi banku.