Top Button

Обрати категорію візи

Шенгенська зона

21 грудня 2007 року Польща приєдналась до країн Шенген зони – території без внутрішніх кордонів, яка на сьогодні налічує 26 країн: Австрія, Бельгія, Венгрія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція. Ці країни прийняли загальні правила, щодо короткотермінового перебування на їхній території.

Для того, щоб потрапити на територію країни шенгенської угоди, громадянам інших країн необхідно мати дійсний проїзний документ або паспорт, а також дійсну візу, якщо потрібно. Таким громадянам також необхідно:

  • Підтвердити мету та умови запланованої поїздки; мати достатню кількість коштів для покриття витрат, пов’язаних з поїздкою та поверненням в свою країну або транзиту в третю країну, в яку особа має гарантований в’їзд.
  • Не бути у переліку осіб, яким заборонений в’ізд на територію країн шенгенської угоди;
  • Не бути в переліку осіб, які порушують громадянський порядок, безпеку або міжнародні відносини однієї за сторін договору

Який тип візи отримати?

Якщо Ви плануєте перебувати на території Польщі або інших країн-членів Шенгенської угоди менше ніж 90 днів (за одну або кілька поїздок) протягом 180 днів, які рахуються від моменту першого в’їзду, або подорожувати по території Шенгенської зони з метою транзиту (потяг, автомобіль, літак) Вам необхідно подавати документи на короткострокову Шенгенську візу. Шенгенська віза дає право перебувати на території всіх країн членів Шенгенської угоди.

Шенгенська віза з обмеженою територіальною дією (дійсною виключно на території Польщі або на території країн Шенгенської зони, однак за виключенням однієї або кількох з них) дає право перебувати на території однієї або кількох але не всіх країн Шенгенської зони.

Національна віза D

Якщо Ви плануєте перебувати на території Польщі в сумі більше ніж 90 днів (мінімум протягом 91 дня, за один або кілька в’іздів) протягом 180 днів, які рахуються від моменту першого в’їзду, Вам необхідно подавати документи на довгострокову Національну візуD.

Національна віза D дає право:

  • Перебувати на території Польщі протягом періоду перебування та періоду дії візи;
  • Пересуватись територією інших країн членів Шенгенської угоди до 90 днів в період 180 днів.  

Як довго Ви можете перебувати на території Польщі або інших країн Шенгену, маючи візу типу C або D?

Громадяни інших країн мають право перебувати на території Польщі (віза типу D) або на території країн Шенгенської угоди (віза типу С) протягом періоду зазначеного на візі ("duration of stay"/"czas pobytu) зазначено цифрами) протягом усього терміну дії візи ("the visa is valid till"/"wiza ważna do ...", конкретна дата).

Кінцева дата виїзду з Польщі/країн Шенгену – останній день дії візи ("the visa is valid till"/"wiza ważna do ..."), незалежно від кількості днів ("duration of stay"/"czasu pobytu"), які було використано.

Важливо знати!

Умова між Україною та Європейським Союзом щодо полегшення процесу отримання віз громадянами України та Європейського Союзу.  

ВІЗА НЕ ПОТРІБНА НАСТУПНИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

  • Громадянам, які мають дипломатичні та службові паспорти і відвідують Польщу зі службовою метою.

Легальність Вашого перебування на території країн Шенгенської зони може бути перевірень у будь-який момент Вашого там перебування (в тому числі, в момент перетину кордону). Період 180 днів, протягом яких іноземець може перебувати на території країн Шенгену до 90 днів рахується в зворотньому порядку від кожного дня перебування (напр., дні будуть рахуватись протягом 180 днів перед кожним днем перебування).

Перед плануванням Вашої майбутньої поїздки, будь ласка, зробіть наступне:

  1. Визначте обліковий період 180 днів (не 6 місяців!) від кожного дня Вашого перебування в Шенгенській зоні у зворотньому порядку.
  2. Підрахуйте кількість днів Вашого перебування протягом попередніх поїздок (відповідно до штампів про в’їзди/виїзди у Вашому паспорті/паспортах) за кожний 180-денний період.
  3. Переконайтесь, що в сумі дні Вашого перебування не перевищують 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. У випадку, якщо кількість днів перебування перевищує дозволені 90, Вам необхідно змінити дати запланованої поїздки та перевірити ще раз.

Європейська Комісія надає у Ваше розпорядження інструмент для підрахунку днів, який є доступним за посиланням:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm

Місцевий Прикордонний Рух

Інформація Генерального Консульства РП у Львові про правила діючі у процедурі про отримання дозволів на перетин кордону РП з Україною в рамках місцевого прикордонного руху.

Керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного партнерства та поглиблювати польсько-українське співробітництво, прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині кордону мешканцями прикордонної зони, Уряд Республіки Польща та Кабінет Міністрів України 28 березня 2008 року уклали Угоду про правила малого прикордонного руху.

Сторони, на потреби Угоди, прийняли такі визначення:

Місцевий прикордонний рух (в польському варіанті вжито слово "малий") - регулярний перетин спільного кордону держав Договірних Сторін мешканцями прикордонної зони держави однієї Договірної Сторони з метою перебування у прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних або сімейних мотивів та обгрунтованих економічних мвркувань, які відповідно до національного законодавства держави іншої Договірної Сторони не визначаються прибутковою діяльністю, протягом періоду, який не перевищує термінів перебування, встановлених цією Угодою.

Прикордонна зона - територія адміністративних одиниць держав Договірних Сторін, яка не перевищує відстань 30 кілометрів від спільного кордону. У випадку, коли частина такої адміністративної одиниці розташована на відстані між 30км та 50 км від лінії кордону, вона визнається частиною прикордонної зони.

Дозвіл на перетин кордону в рамкаx місцевого прикордонного руху  - документ, що дає його власнику право на багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в межах місцевого прикордонного руху, за умов визначених Угодою.

Мешканці прикордонної зони - особи, які постійно проживають у прикордонній зоні не менше трьох років.

Згідно  статті 3 Угоди, мешканці прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон Польщі та України, в рамках місцевого прикордонного руху, якщо виконають визначені умови: перед`являть дійсний дозвіл; не були зареєстровані у Інформаційній Системі Шенген (SIS);  не вважаються особами, що становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю населення або міжнародним відносинам Польщі або України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а особливо якщо відносно них не виконано записів у державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю відмови в´їзду.

Дозвіл дає право його власникові на перетин кордону та перебування у прикордонній зоні до 60 днів кожного разу від дати перетину кордону.

Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які мають дійсний закордонний паспорт (проїздний документ дитини) для перетину державного кордону; перед`являть документ, який підтверджує місце постійного проживання у прикордонній зоні не менше трьох років, та обгрунтувати причини для частого перетину кордону в межах місцевого прикордонного руху; не були зареєстровані у Інформаційній Системі Шенген (SIS);  не вважаються особами, що становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю населення або міжнародним відносинам Польщі або України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а особливо якщо відносно них не виконано записів у державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю відмови в´їзду.

Документами, що підтверджують місце постійного проживання у прикордонній зоні на територіїї України є: паспорт громадянина України; довідка про місце постійного проживання видана відповідними українськими органами.

Перший дозвіл видається мешканцеві прикордонної зони терміном дії на два роки, але не на довше, ніж на період дійсності паспорта. Натомість чергові дозволи видаються терміном дії на п´ять років, але не на довше, ніж на період дійсності паспорта, за умови, що клієнтклієнт користувався попереднім дозволом згідно з положеннями Угоди.

Відповідні органи видають дозвіл в можливо короткий термін, але не довший ніж  60 календарних днів від дати прийняття заяви разом з доповнюючими документами. У виняткових випадках цей період може бути продовжений до 90 календарних днів.

Дозвіл на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху видається компетентним органом Республіки Польща, яким є консул. Відповідно: громадянам України, що проживають на території львівського консульського округу - Консул РП у Львові, мешканцям луцького консульського округу - Консул РП у Луцьку.

У випадку порушення правил місцевого прикордонного руху, Сторони передбачають застосування санкцій, що визначаються своїми внутрішніми правилами.

У випадку втрати, пошкодження або знищення дозволу, громадянин зобов`язаний повідомити про це орган прикордонної служби держави, що видала документ.

Мешканці  прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон Польщі і України через прикордонні пункти пропуску призначені для міжнародного пасажирського сполучення  та місцевого прикордонного руху. Органи прикордонної служби здійснюють контроль осіб, що перетинають кордон, згідно своїх внутрішніх правил, без  проставлення печатки про в´їзд і виїзд на дозволах і у паспортах.

Мешканці прикордонної зони під час перетину спільного кордону Польщі і України повинні мати документ, що підтверджує укладення угоди про страхування здоров`я (страховий поліс, сертифікат), який гарантує медичній установі покриття витрат за лікування. Такий документ повинен бути дійсним протягом всього терміну перебування на території, але не менше 14 днів, з підтвердженням  гарантійної страхової суми вартістю не менше 20 000 євро.

Далі (Наступна сторінка)