Top Button

Na inlevering

Als u een visumaanvraag hebt ingediend bij een centrum voor de aanvraag van Russische visa België, kunt u de status van uw aanvraag hier volgen.

Let op: om uw paspoort bij het visumcentrum te kunnen ophalen, moet u het originele ontvangstbewijs inleveren dat bij de indiening van uw aanvraag aan u is verstrekt. Het wordt dan bewaard als bewijs dat uw paspoort aan u is teruggegeven. Zorg dat u zo nodig een kopie bewaart.

Indien u iemand wenst aan te duiden om het paspoort in uw naam op te halen, gelieve ervoor te zorgen dat deze het origineel ontvangstbewijs, de door u gegeven volmacht en een kopie van hun identiteitskaart bij zich heeft.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om onmiddellijk na het ophalen van het paspoort te controleren of het verstrekte visum geldig is voor de periode waarvoor het was aangevraagd, voor het aantal vereiste binnenkomsten van het land en voor het doel van het bezoek. De ambassade van de Russische Federatie in het Koninkrijk België aanvaardt paspoorten die correctie behoeven alleen als ze ter correctie worden heringeleverd op de dag waarop ze zijn opgehaald.

Vorige