Top Button

Elektronický vízový formulář

Formulář dotazníku k žádosti o ruské vízum můžete vyplnit na těchto webových stránkách. Upozorňujeme Vás, že žádosti odeslané poštou nebudou přijaty k zpracování.

Formulář žádosti pro občany Spojeného království, USA, Kanady a Gruzie musí po vytisknutí  obsahovat dvě stránky, pro občany ostatních států jednu stránku. Od 15. června  2012 musí žádost pro občany Austrálie  obsahovat po  vytisknutí rovněž dvě stránky. Žadatelé bez státního občanství musí v seznamu států ve formuláři dotazníku  označit položku „bez občanství“. Po vytisknutí  bude uvedená žádost  obsahovat jednu stránku. Prosíme, abyste zkontrolovali, zda  jste vyplnili žádost v plném rozsahu a odpověděli jste na všechny otázky, protože Velvyslanectví může  žádosti vyplněné nenáležitým způsobem vrátit. Rovněž Vás laskavě prosíme, abyste si na Vašem počítači nastavili příslušná nastavení pro tisk, která Vám umožní vidět všechny rámečky a ohraničení a také veškeré údaje náležitým způsobem.

Uveďte prosím konkrétní  Velvyslanectví, Konzulát nebo Ruské vízové centrum, kde hodláte vyzvednout hotové vízum. Vaše žádost bude odeslána Vámi zvolenému úřadu pro vyřízení Vaší žádosti. Pokud tyto informace neuvedete, můžete být požádání o vyplnění nové žádosti.

Při podání žádosti a podkladů pro vyřízení víza přímo na  Velvyslanectví RF Vás prosíme, abyste si zkontrolovali, zda  jste vyplnili a vytiskli Váš formulář žádosti dle výše uvedených instrukcí . Kromě toho Vás prosíme, abyste se před návštěvou Velvyslanectví/Konzulátu přesvědčili o tom, že jste si domluvili  termín Vaší návštěvy na daném konzulárním úřadě.

Po vyplnění dotazníku prosím vytiskněte, podepište a podejte Vaši žádost  v našem centru spolu se všemi podklady, platbou a pasem. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že věnujeme zvláštní pozornost otázkám spojeným se zpracováním osobních údajů. Podáním objednávky u nás souhlasíte  s našimi Podmínkami. Formulář žádosti naleznete zde.

Při vyplnění dotazníku Vám rovněž doporučujeme mít po ruce následující údaje:

  • Osobní údaje z pasu
  • Název zvoucí organizace / zvoucí strany
  • Termín Vaší poslední návštěvy Ruska (pokud byla)
  • Destinace
  • Název pojišťovny (cestovní pojištění musí platit na území Ruska)
  • Název zaměstnavatele nebo školského zařízení (včetně kontaktních údajů)

Žádost můžete buď podat Vy osobně, nebo ji za Vás může podat rodinný příslušník s dokladem potvrzujícím vaši příbuznost (rodný list, oddací list), popřípadě Vámi zvolený zástupce na základě úředně ověřené plné moci.

Na Vaši žádost Vám  může Vízové centrum  zpracovanou žádost za příplatek vrátit doporučeným dopisem. Doba doručení pošty do některých destinací může trvat až 5 pracovních dní v souvislosti s tím, že adresy se mohou nacházet na venkově nebo v obtížně přístupných místech.

Součástí Vaší objednávky a příslušné smlouvy mezi Vámi a námi bude aktuální verze našich Podmínek (Prohlášení o omezení odpovědnosti) a také vyrozumění o ochraně dat (Oznámení o ochraně osobních údajů).