Top Button

Şartlar Ve Koşullar

Vize başvurunuz sırasında, VFS Global aşağıda detaylanan hizmetler sağlayabilir. Bu hizmetlere sizin ziyaret etmek için müracaat ettiğiniz ülkenin hükümeti tarafından izin verilmiştir. Bu hizmetler her ülkede mevcut olmayabilir.

KISA MESAJ HİZMETLERİ

Kısa Mesaj Hizmetleri ('SMS') uygulandığı yerlerde başvuru sahibine vize başvurusuyla ilgili mevcut durum hakkında güncellenmesi için sağlanmaktadır. SMS mesajları Ukranya Elçiliği tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır.

SMS’in gönderilme zamanı, mobil ağlardaki trafik, vize başvuru sahibinin mobil telefonunun ulaşılabilir olup olmadığı veya açık olup olmadığı gibi birkaç faktöre bağlıdır ve dolayısıyla VFS Global tarafından garanti edilememektedir. VFS Global mobil ağ yöneticisi değildir ve SMS mesajlarının teslim edileceğinin garantisini vermez.

Vize başvurusu yapan kişiler SMS almak için doğru bir cep telefonu numarası verdiklerini teyit ederler. Başvuru sahipleri mobil cihaz veya telefonun meşru sahibi olduklarını teyit ederler. Başvuru Sahipleri, SMS almak için başkasının telefonunu kullanmanın veya yanlış bir cep telefonu numarası verilmesinin veya yetkisiz kullanılan bir numara verilmesinin başvuru sahibinin gizli bilgelerinin açıklanmasın neden olabilir. Söz konusu durumla ilgili riskler tamamen başvuru sahibine aittir.

SMS hizmetleri satın alındıktan sonra vize başvurusu yapan kişiye başvuru tarihinden itibaren başvuru işlemleri tamamlanana kadar zaman zaman durum hakkında bilgi verilecek veya bildirim zamanları VFS Global tarafından www.vfsglobal.com/ukraine/turkey/turkish/ adresinde belirtilecektir. VFS Global bu hizmetleri herhangi bir bildirimde bulunmadan geri çekme hakkını saklı tutar.

Vize başvuru sahibinin SMS hizmetini istenmeyen mesajlar, yasadışı, küfür içeren, yakışıksız, müstehcen veya tehditkar içeren mesaj veya üçüncü taraflarda rahatsızlık uyandırıcı veya gereksiz endişeye kapılmasına neden olan veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edici iletişim için kullanmayacak veya üçüncü tarafların bu şekilde kullanmasına izin vermeyecektir. VFS Global vize başvuru sahibinin bu hüküm ve koşullara aykırı davranması halinde söz konusu kişinin SMS hizmetini geri çekme hakkını saklı tutar. VFS Global ayrıcı tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak SMS hizmeti söz konusu amaçlar için kullanıldığını anlaması halinde de geri çekebilir.

VFS Global operasyonel nedenlerle SMS hizmetleriyle ilgili teknik özellikler önceden bildirmeksizin değiştirebilir. SMS hizmetlerinin değişmesi halinde bu hüküm ve koşullar da buna göre değişmiş sayılır.

Vize başvuru sahibi, kendisinin mobil telefon ağı, sınırlandırılmaksızın ağ müdahalesine yol açabilen mücbir sebepler dahil, herhangi bir zamanda SMS hizmetlerinin bu gibi olumsuzluklar nedeniyle herhangi bir zaman kesintiye uğrayabileceğini kabul eder. VFS Global başvuru sahibinin mobil telefonu veya hizmet sağlayıcısının yaşadığı sorunlar nedeniyle başvuru sahibinin dolaylı dolaysız olarak uğradığı zarar, hasar veya giderlerden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Bu paragrafta yer alan kısıtlamalara tabi olmak üzere, VFS Global hizmetlerini gerekli dikkat ve özeni göstererek yürütecektir.

Vize başvuru sahibinin SMS hizmeti almaması halinde, vize başvuru sahibinin VFS Global’i elektronik posta yoluyla veya bize ulaşın bölümünde yer alan yardım hattında verilen numaralardan ulaşarak bilgi vermelidir.

Bu hizmetlerin kullanılması için vize başvuru sahibinin www.vfsglobal.com/ukraine/turkey/turkish/ web sitesinde bulunan talimatlara bakmalıdır. Vize başvuru sahibi SMS hizmetleriyle ilgili olarak güvenlik talimatları dahil, tarafımızdan verilecek bütün talimatlar uymayı kabul eder. Bu talimatlara vize başvuru sahibinin uymaması durumunda her türlü uygunsuzluğu bu hükümlerin ihlali olarak değerlendirme yetkisine sahip olacağız, ve bu bize başvuru sahibinin SMS hizmetlerini reddetme hakkı tanıyacaktır.

Vize başvuru sahibi mesajın gönderildiği yerden uygulanan ücretleri ödemekten sorumludur. SMS hizmeti için ödenen ücretler hiçbir koşul altında iade edilmez.

Vize başvuru sahibi riski tamamen kendisine ait olmak üzere hizmetlere erişim sağlayan yetkisiz kişilerin önlenmesiyle ilgili bütün gerekli önlemleri alacaktır.

VFS Global kendi takdir yetkisine dayanarak söz konusu hizmetin telekomünikasyon servislerinin kalitesini ciddi olarak etkilemesi (VFS Global tarafından sağlanan SMS hizmeti dahil) halinde SMS hizmetlerini geçici olarak durdurabilir veya askıya alabilir.

VFS Global SMS metin hizmetleri kullanılarak üçüncü taraflarla ilgili bilgi veya malzemenin erişime açık olmasından kaynaklanan bütün sorumlulukları (ihmal dahil) ve yükümlülükleri özellikle hariç bırakmıştır.

Bu hüküm ve Koşullar Türk kanunlarınca idare edilir ve taraflar herhangi bir uyuşmazlıkta Türk Mahkemelerinin münhasır yargısına müracaat ederler.

MÜLAKAT RANDEVUSU

Belirli diplomatik misyonlar müracaat sahibinin kişisel bir mülakata katılmasını isteyebilir. Müracaat sahiplerinden aile adı, kendi adı, doğum tarihi, telefon numarası, adresi, e-mail adresi, müracaat tarihi, pasaport numarası vs. gibi başvuru sahibini benzersiz olarak tanımlayan bilgiler istenebilir.

Bir mülakat görüşmesi için randevu programlanırken Müracaat sahibi tarafından postalanan veya ibraz edilen bilgiler bunları alma yetkisine sahip ilgili Diplomatik misyona iletilecektir.

VFS Global tarafından alınan vize başvurularıyla ilgili belirli veri ve bilgiler halen veri merkezinde veya merkezinde saklanır. Bununla ilgili ayrıntılar Gizlilik Bildirgesi de yer alır. VFS Global tarafından sistemlerinde vize başvuruların işlenmesi için tutulan veriler Avrupa birliği dahilinde alınmakta ve Avrupa Birliği sınırlarında tutulmaktadır. Avrupa Birliği dışındaki müracaat sahiplerinin verileri, ya AB sınırları içerisinde, ya İngiltere Londra’da bulunan veri merkezinde veya Hindistan Bombay’da yer alan veri merkezimizde saklanır.

Bu bilgiler VFS Global tarafından ilgili Diplomatik misyonlara karşı olan sorumluluklarını yerine gitermek için kullanılabilir veya açıklanabilir ve VFS Global tarafından bilgiler alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde silinir.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

VFS Global web sitesi VFS Global tarafından işletilmeyen veya sahip olunmayan çeşitli ürün veya hizmetlerin tanıtımı için üçüncü taraflara linkler yer alabilir. Web sitelerine verilen bu bağlantılar ödenmiş reklamlar olup VFS Global tarafından doğrulanmamıştır.

Bu bağlantılar erişimi rahatlatmak için verilmiştir. Bu linklere erişim isteğe bağlıdır ve bu üçüncü taraf web siteleriyle VFS Global’in herhangi bir bağlantı olduğunu veya teyit ettiğini göstermez. Kullanıcılar bu linkleri kullandıkları veya bu linklerle iş yapmaları halinde tamamen kendi takdirleriyle kullanır ve riski kendilerine aittir. Ne VFS Global, ne yetkilileri, ne çalışanları, ne acentelerinin bu üçüncü taraf web siteleri, linkleri veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hangi nitelikte olursa olsun herhangi bir sorumluluk veya yükümlüğü bulunmamaktadır.

İSTENMEYEN MESAJLAR

VFS Global istenmeyen mesajlara müsamaha göstermez.

VFS Global web siteleri veya iletişim araçları istenmeyen mesaj iletmek için veya VFS Global’in kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve koşullarına aykırılık yaratacak içeriğe sahip mesajlar iletmek için kullanılmayacaktır.

VFS Global mesajlarını göndermeden önce otomatik olarak filtreler ve virüsler veya diğer yasaklanmış yasadışı içerikleri tarar.

VFS Global’e bu gibi istenmeyen mesajları içeren elektronik postalarla ilgili konuları raporlamak için communications@vfsglobal.com adresine bilgi vermenizi rica ederiz.

VFS Global bize gönderilen veya bizden gönderilen elektronik mesajları kalıcı olarak saklamaz. VFS Global üçüncü taraflara hiçbir elektronik posta adresi kiralamaz veya satmaz.

VFS Global’in web sitesi veya bu sitede yer alan içeriklerin lisanslanması, değiştirilmesi, ilaveler yapılması, hacklenmesi, suiistimal edilmesi veya kötüye kullanılması yasaktır.

HİLELİ İŞE ALIM / İSTİHDAM TEKLİFLERİ

VFS Global’in dikkatini çeken bir konu da, insanların kişisel bilgilerini çalmak veya insanlardan para istemek amacıyla bazı kişilerin kendilerini VFS Global’in acentesi veya temsilcisi olarak tanıttığını ve kişilere hileli işe alım veya çalıştırma teklifinde bulundukları anlaşılmıştır. VFS Global vize başvuru sahibini veya internet kullanıcısını para karşılığında çalışma vizesi alması konusunda veya para karşılığında bu tip bir iş teklifiyle karşılaştıklarında dikkatli olmaları ve sağduyulu davranmaları konusunda teşvik etmektedir. Söz konusu teklifler tamamen sahte olup geçersizdir. VFS Global iş bulma kuruluşu değildir ve bu tip hizmetler sunmaz. Dolandırıcılar esas olarak internet, elektronik posta, telefon vs. kullanırlar. VFS Global bu tip dolandırıcılara dikkat edilmesi için kişileri uyarmaktadır.

Şu hususun bilinmesini isteriz ki, VFS Global vize işleme şirketidir ve vize başvurusunun işlenmesiyle ilgili idari şartları yerine getirmek üzere sadece hükümet ve diplomatik misyonlarla çalışmaktadır. Ne VFS Global ne de temsilcileri hiçbir şart ve koşulda iş olanaklarıyla ilgili olarak kişilerden ne VFS Global içinde ne de dışında herhangi bir para talebinde bulunmaz. VFS Global tarafından teklif edildiğinin iddia edildiği böyle bir teklif alındığı veya para talep edildiği durumlar sahtekarlık içermektedir.

Hileli işe alımla ilgili uyarı işaretleri.

VFS Global’in etik uygulama ve süreçlerine aykırı olan hileli işe alımla ilgili aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

  • Gönderilen elektronik postanın VFS Global elektronik posta adresinden değil, Hotmail- Gmail, Outlook, Yahoo vs. gibi serbest hesaplardan gönderilmesi. Ayrıca sahte bir elektronik posta adresinden de gönderilebilir.
  • Vize başvuru sahibi/Kullanıcılara özel veya gizli bilgilerinin açıklanmasının istenmesi.
  • Vize başvuru sahibi/Kullanıcıların telefon üzerinden veya Messenger tipi bir program üzerinden mülakat yapılmasının istenmesi .
  • Vize başvuru sahibi/kullanıcılardan para veya ücret talep edilmesi .
  • Vize başvuru sahibi/Kullanıcılardan başvuru olarak düzmece vize formları gibi belgelerin doldurulması istenmesi (VFS Global adı ve logosu taklit edilmiş veya yetkisiz olarak belge üzerinde kurgulanmış olabilir).
  • Acil olduğu konusunda ısrar edilmesi
  • Çalışma İzinlerinin, vize başvurularının veya benzerlerinin işlenmesi için para talep edilmesi

Söz konusu eylemler büyük bir olasılıkla büyük olasılıkla sahtekarlık veya kurbanların kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. .

Bu kişilerin faaliyetleri suç ve hukuki sorumluluk içerir. VFS Global bu konuları ciddiye alır ve söz konusu yasadışı faaliyetlerin soruşturulması için kolluk kuvvetlerini arama hakkını saklı tutar, genelde bu kişilerin tespiti ve takibi zordur.

Bu nedenle, Vize başvuru sahibi/kullanıcıların şüpheli veya sahte olması muhtemel olan yazılı veya sözlü olarak herhangi bir iş teklifi için mülakat yapılması istendiği takdirde, VFS Global bu tip tekliflerin dikkate alınmaması ve bu durumun VFS Global at communications@vfsglobal.com adresinden doğrulanması konusunda özellikle uyarmaktadır ve ısrar etmektedir.

Vize başvuru sahibi/Kullanıcıların bu durumun sahtekarlık olduğunu fark etmeleri halinde VFS Global derhal yerel polisin ve/veya yetkili makamların aranmasını tavsiye etmekte ve ayrıca VFS Global’e de konunun acco@vfsglobal.com adresinde yer alan Uygunluk yetkilisine raporlanması gerekmektedir. VFS Global hiçbir koşul ve şartta söz konusu yetkisiz kişi ve/veya faaliyetlerden kaynaklanan zarar, hasar veya giderlerden sorumlu veya yükümlü değildir.

Kullanım koşullarının değişmesi

Şunu da belirtmek isteriz ki, Web sitesinin kullanım koşulları, yeni politikalara erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla düzenli olarak WFS Global web sitesini düzenli olarak ziyaret eden kullanıcılara veya başvuru sahiplerine bildirilmeden zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir.

Bize Ulaşın

Burada açıklanan kullanım koşulları veya uygulamalarla ilgili olarak herhangi bir sorunuz olması halinde, daha fazla bilgi için şu siteden bize ulaşın veya bölge ofislerimizle temas kurun https://www.vfsglobal.com/