ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ


 • Registration of Ownership of Real Estate

  РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

 • Establishment of Legal Entities

  РЕСТРАЦІЯ ТОВ

 • Registration of Individual Entrepreneurs

  РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ

 • Marriage

  ШЛЮБ ЗА ДОБУ

 • Notary

  НОТАРІУС

 • EMPLOYMENT PERMIT

  ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

  ТИМЧАСОВА ПОСВІДКА НА ПРОЖИВАННЯ

 • PERMANENT RESIDENCE PERMIT

  ПОСВІДКА НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

 • REGISTRATION OF RESIDENCE ADDRESS

  РЕЄСТРАЦІЯ АДРЕСИ ПРОЖИВАННЯ

 • APOSTILLE

  АПОСТИЛЬ

 • LEGALIZATION

  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

 • DUPLICATES OF DOCUMENTS

  ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ

 • NON CRIMINAL CERTIFICATE

  ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ

 • Back
  Registration of Ownership of Real Estate

  РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  Державній реєстрації прав підлягають:

  • право власності;
  • речові права, похідні від права власності:

   • право користування (сервітут);
   • право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
   • право забудови земельної ділянки (суперфіцій);
   • право господарського відання;
   • право оперативного управління;
   • право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;
   • право користування (найму, оренди) будівлею або іншою капітальною спорудою (їх окремою частиною), що виникає на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки;
   • іпотека;
   • право довірчої власності;
   • інші речові права відповідно до закону;
  • право власності на об’єкт незавершеного будівництва;
  • заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

  Звертаємо Вашу увагу, що у Реєстраційному Центрі VFS Global стала доступна нова послуга – отримання витягу з реєстру нерухомого майна лише за 355 грн., включаючи ПДВ;


  п/п
  Види адміністративного збору Строки проведення державної реєстрації/надання інформації Розміри адміністративного збору Розмір, грн.
  1 за державну реєстрацію права власності
  1.1 за державну реєстрацію права власності у строк, що не перевищує
  5 робочих днів
  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 190 грн.
  1.2 за державну реєстрацію права власності у строк
  2 робочі дні
  1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1920 грн.
  1.3 за державну реєстрацію права власності у строк 1 робочий день 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб 3840 грн.
  1.4 за державну реєстрацію права власності у строк 2 години 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 9610 грн.
  2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)
  2.1 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк, що не перевищує
  5 робочих днів
  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 100 грн.
  2.2 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 робочі дні 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 960 грн.
  2.3 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 1 робочий день 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб 1920 грн.
  2.4 за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) у строк 2 години 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб 4800 грн.
  3 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки
  3.1 за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк, що не перевищує
  2 робочих дні
  0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 100 грн.
  4 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника
  4.1 за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 80грн.
  5 за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку ст. 32 Закону
  5.1 отримання інформації, витягу в паперовій формі у строк, що не перевищує 1 робочого дня 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 50 грн.
  5.2 отримання інформації, витягу в електронній формі після внесення плати за надання інформації через Інтернет з використанням платіжних систем 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20 грн.

  Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

  • фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом;
  • громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше 2 років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше 3 років;
  • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше 4 років;
  • інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  • інваліди I та II груп;
  • Національний банк України;
  • органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
  • інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

  Сервісний збір за кожну заяву складає 450 грн, включаючи ПДВ.

  • ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ
   • документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
   • текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
   • документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
   • заява про державну реєстрацію підписується заявником.
   • документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля)
   • документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
  • НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОКРЕМИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ)
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • У разі придбання майнових прав на об’єкт нерухомості документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-продажу майнових прав
   • У разі придбання особою безпроцентних облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким здійснилося закріплення
   • У разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування
   • Документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав, довідка з кооперативу про членство та сплату внеску в повному обсязі
   • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код + копія
   • договір про спільну діяльність або договір простого товариства
   • письмова заява співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна
   • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність)
   • відомості про кадастровий номер
   • довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння поштової адреси
   • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
   • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСФОРМОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ПОДІЛ АБО ОБ’ЄДНАННЯ)
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • правовстановлюючий документ на земельну ділянку (рішення суду, яке набрало законної сили державний акт, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір дарування, договір купівлі-продажу)
   • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
   • витяг з Державного земельного кадастру
   • рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО ПОХІДНОГО РЕЧОВОГО ПРАВА
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Витяг з Державного земельного кадастру
   • Договір на похідне речове право на земельну ділянку або органу місцевого самоврядування про поновлення або внесення змін до діючих договорів користування
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (В Т.Ч. В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА)
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності)
   • Письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
   • Технічний паспорт
   • Декларація чи сертифікат готовності об’єкта до експлуатації
   • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Договір, укладений в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат
   • Рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об’єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду
   • Документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна
   • Рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно
   • Рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
   • Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ОБТЯЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Акт про реалізацію предмета іпотеки (протокол, свідоцтво, акт приймання-передачі)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Технічний паспорт
   • Рішення суду
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСОК
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Рішення суду
   • Згода подружжя
   • Письмова згода всіх співвласників
   • Рішення органу або особи, уповноваженого установчими документами юридичної особи або законом
   • Акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (протокол, рішення загальних зборів, рішення суду)
   • Документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЩО ВИЙШЛИ ЗІ СКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Рішення органу або особи, уповноваженого установчими документами такої юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи
   • Документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ СПОРУДИ, ЯКІ ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ про присвоєння поштової адреси
   • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
   • Виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою
   • Документ, що підтверджує виникнення права власності на земельну ділянку (Витяг з Державного земельного кадастру)
  • ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ З ВИНИ ЗАЯВНИКА
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, у якому виявлено технічну помилку
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЙОГО ЗНИЩЕННЯМ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта)
   • Документ, яким підтверджується факт знищення (довідка БТІ)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДМОВОЮ ВЛАСНИКА ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Рішення суду
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, НАБУТОГО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Відповідний договір (купівлі-продажу, договір відступлення)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва
   • Копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта
   • Копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації
   • Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (рішення суду, яке набрало законної сили, витяг з державного земельного кадастру, договір суперфіцію, договір оренди, державний акт, свідоцтво про право власності,свідоцтво про право на спадщину, договір дарування, договір купівлі продажу)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ У ВЛАСНІСТЬ МАЙНА ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЩО Є УПРАВИТЕЛЕМ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Затверджені правила фонду операцій з нерухомістю
   • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно (договір/ договір про інвестування)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ У ВЛАСНІСТЬ МАЙНА КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
   • Довідка про присвоєння адреси
   • Перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучались на інвестування (фінансування) об’єкта будівництва затверджений особою, що залучала кошти фізичних та юридичних осіб, або список членів кооперативу затверджений загальними зборами кооперативу
   • Декларація чи сертифікат готовності об’єкта до експлуатації
   • Технічний паспорт
   • Документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування (інвестиційний договір, про пайову участь, купівлі-продажу майнових прав, довідка з кооперативу про членство та сплату внеску в повному обсязі)
   • Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру інститутів спільного інвестування
   • Регламент корпоративного інвестиційного фонду або регламент пайового інвестиційного фонду
   • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно (договір)
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • лист Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв
   • Відповідна нота МЗС
   • Документ, що підтверджує набуття, зміну або припинення права на нерухоме майно
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням
   • документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (наприклад, рішення відповідної ради)
   • витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
   • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням.
   • Документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (наприклад, рішення відповідної ради)
   • Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
   • Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ
   • Паспорт громадянина України + копія
   • Ідентифікаційний код платника податків + копія
   • Документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи + копія
   • Документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотеко держателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на інше речове право такого майна
   • Заставна, якщо іпотечним договором передбачено її видачу, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником
   • Договір про відступлення прав

  Строк розгляду складає від 2 годин до 5 днів в залежності від виду послуги та розміру сплаченого адміністративного збору.

 • Back
  Establishment of Legal Entities

  РЕСТРАЦІЯ ТОВ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка документів
  • заповнення форм, заяв, складання протоколу засновників, статуту та ін.
  • Допомога у підбиранні КВЕДів
  • Організація подачі документів
  • Моніторінг готових документів, отримання
  • Оплата офіційних платежів (за необхідності)
  • Виявлення помилок у базі, виправлення у випадку необхідності
  • Перевірка правильнності внесення інформації до реєстру
  • Вносиення правок за необхідності
  • Допомога у виборі системи оподаткування, реєстрація
  • Допомога у відкритті банковського рахунку (-ів)

  Додаткові послуги:

  • Супровід при підписанні документів у нотаріуса, надання послуг перекладача
  • Доставка документів
  • Виготовлення печатки

  Вартість послуги становить 20 200грн.

  • Паспорти усіх учасників
  • Посвідка на проживання з пропискою (для іноземців)
  • ІПН
  • Адреса реєстрації ТОВ

  Строк розгляду заяви складає від 5 до 10 робочих днів.

 • Back
  Registration of Individual Entrepreneurs

  РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг включено:

  • Підготовка документів
  • Заповнення форм, заяв
  • Допомога в підбиранні КВЕДів
  • Організація подачі документів
  • Моніторінг готовності документів, отримання
  • Виявлення помилок у базі, виправлення у випадку необхідності
  • Перевірка правильності внесення інформації до реєстру
  • Внесення правок за необхідності
  • отримання ЄЦП, супровід до державної фіскальної служби
  • Домомога у виборі системи оподаткування, реєстрація
  • Допомога у відкритті банковського рахунку (-ів)

  Додаткові послуги:

  • Супровід при підписанні довіреності у нотаріуса, надання послуг перекладача
  • Доставка документів
  • Виготовлення печатки

  Вартість послуги – 5 050 грн.

  Для початку роботи необхідно надати документи:

  • Паспорт
  • Посвідка на продивання з пропискою (для іноземців)
  • ІПН
  • Нотаріальне доручення

  Строк розгляду заяви складає від 5 до 10 робочих днів.

 • Back
  Marriage

  ШЛЮБ ЗА ДОБУ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО У ЗВ’ЯЗКУ З КАРАНТИННИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ VFS GLOBAL ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО ПОПЕРЕДНЬО ЗАПИСАТИСЬ, ЗАТЕЛЕФОНУВАВШИ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ +380443907976.

  Реєстраційний Центр VFS Global разом з КП «Щасливе місто» пропонує послугу «Шлюб за добу» у ТРЦ «Гулівер».

  Переваги «Шлюбу за добу»:

  • Можливість обрати зручну дату та час реєстрації шлюбу;
  • Можливість отримання свідоцтва про реєстрацію шлюбу у короткий термін;
  • Урочиста зала для церемоній, яка подарує незабутні враження про найщасливіший день у житті;
  • Індивідуальний підхід до кожної пари;
  • Пакет додаткових послуг, які прикрасять ваше свято.

  Бажаєте яскраве та незабутнє весілля? Ми це зробимо!

  Вартість послуги «Шлюб за добу» для громадян України становить від 5753,85 грн. (без церемонії) та від 6153,85 грн. (з церемонією), з урахуванням ПДВ.

  Вартість послуги «Шлюб за добу» для громадян інших країн становить від 9498,85 грн. (без церемонії) та від 9898,85 (з церемонією), з урахуванням ПДВ

  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ МІЖ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ
   • Паспорт громадянина України (при наданні id-картки додатково надається витяг з реєстру про місце реєстрації);
   • Ідентифікаційний код;
   • Військовий квиток;
   • Особи, в яких було вилучено паспорт громадянина України, у зв'язку з взяттям на консульський облік в іншій державі, надають паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про це в паспорті;
   • Якщо особа раніше перебувала в шлюбі, то додатково надається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу; рішення суду про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, яке набрало законної сили;оригінал свідоцтва про смерть одного з подружжя та оригінал свідоцтва попереднього шлюбу; висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про анулювання актового запису про шлюб, який є недійсним тощо).
  • ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ, ЩО НЕ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ (АБО ОДИН ІЗ НИХ)
   • Закордонний паспорт іноземця та засвідчений в установленому порядку переклад першої сторінки закордонного паспорта українською мовою;
   • Якщо в іноземця є дозвіл на проживання, то додатково надається посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання в Україні з відміткою в закордонному паспорті про видачу такої посвідки;
   • Якщо особа вже перебувала у шлюбі, то додатково надається документ, що підтверджує розірвання попереднього шлюбу, легалізований (апостильований) відповідним чином та засвідчений в установленому порядку перекладом усіх сторінок українською мовою.

   Також зверніть увагу, що перед подачею заяви на реєстрацію шлюбу, потрібно перевірити легальність перебування іноземця на території України. Для цього Вам потрібно звернутись з усіма вищезазначеними документами до нас, ми передаємо документи на перевірку до Державної міграційної служби України. Строк перевірки складає близько 5 робочих днів.

   Якщо паспорт іноземця виданий менше ніж за півроку до подання заяви на реєстрацію шлюбу, додатково іноземець має надати довідку про перетин кордону з Державної прикордонної служби України за останні 180 днів.

  Реєстрація шлюбу між громадян України відбувається за добу.

  Реєстрація шлюбу для громадян іншої країни відбувається в середньому за 5 робочих днів.

 • Back
  Notary

  НОТАРІУС

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  Нотаріус - це професійний юрист, уповноважений державою на вчинення засвідчувальних дій і надання нотаріальних консультацій. Візуючи своїм підписом ті чи інші документи, нотаріус тим самим підтверджує їх достовірність і законність.

  ОБОВ'ЯЗКИ НОТАРІУСА:

  • консультування осіб, які звернулися за нотаріальною допомогою;
  • вивчення та перевірка наданих даних;
  • засвідчення справжності підписів і копій документів;
  • підтвердження правильності перекладів;
  • перевірка достовірності особистості і її дієздатності;
  • ведення реєстру справ.

  ПИТАННЯ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В НОТАРІАЛЬНІЙ КОМПЕТЕНЦІЇ:

  • угоди Купівлі / Продажі майна;
  • дарування;
  • заповіт;
  • спадщина;
  • шлюбні договори;
  • довіреності;
  • завірення прав власності;
  • та багато інших послуг.

  Вартість вчинення нотаріальних дій коштує від 200 грн.

  Просимо звертатися на інформаційну лінію Реєстраційного Центру для уточнення деталей, включаючи вартість тієї чи іншої нотаріальної дії.

  • ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ
   • Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті, пронумеровані.
   • Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, заяв, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і витягів з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко
   • Дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами
   • Назви юридичних осіб та їх ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань мають бути прописані без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження.
   • Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, їх місце проживання та ідентифікаційний номер за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податків, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю, а у випадках, передбачених законами, - із зазначенням дати їх народження.
  • ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

   Для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

   Документи, що необхідні для засвідчення справжності підпису на заяві про виїзд дитини за кордон:

   • Паспорти батьків (оригінал);
   • Податковий номер батьків (оригінал);
   • Свідоцтво про народження дитини (оригінал);
   • Інформація про те, в які країни летить дитина, в який проміжок часу та у супроводі якої особи (ПІБ, дата народження).

  Строки вчинення нотаріальних дій

  Нотаріальні дії вчиняються після їх оплати, а також у передбачених законом випадках після сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб та в день подачі всіх необхідних документів.

  Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця.

  Документи засвідчуються нотаріально у день звернення, за винятком звернень перед та після звершення робочого дня.

 • Back
  Exchange and Issue of Driver's License

  ОБМІН ТА ВИДАЧА ВОДІЙСЬКОГО ПОСВІДЧЕННЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

  Інформуємо Вас, що послуги МВС за адресою:

  Спортивна площа, 1а надаються до 28.02.2020 до 16:00!

  З 3.03.2020 послуги МВС за вказаною адресою не будуть доступними!

  У Реєстраційному Центрі Ви маєте можливість обміняти та отримати дублікат посвідчення водія на право керування транспортним засобом та отримати міжнародне посвідчення водія.

  Строк надання послуги 30 хвилин. Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи.

  Вартість послуг за отримання дублікату посвідчення водія складає 619 грн. (не включаючи комісію банку).

  Вартість послуг за отримання міжнародного посвідчення водія складає 405,7 грн. (не включаючи комісію банку)

  Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови подання:

  Документи, що надає громадянин для відновлення посвідчення водія:

  • паспорт громадянина України (при наданні id-картки додатково надається витяг з ЄДР щодо місця реєстрації особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство (обов'язково має бути вказано місце реєстрації заявника);
  • оригінал (копія) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • медична довідка встановленого зразка (форма 083/о);
  • посвідчення водія (при можливості, рекомендується надати екзаменаційну картку або свідоцтво про закінчення автошколи);
  • довідку з поліції (у разі викрадення);

  Обмін посвідчення водія у зв’язку із зміною особистих даних власника (прізвище, ім’я) проводиться на підставі оригінала документа, що підтверджує таку зміну (свідоцтво про шлюб, рішення суду про зміну імені чи прізвища).

  Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно подати:

  • паспорт громадянина України (при наданні id-картки додатково надається витяг з ЄДР щодо місця реєстрації особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство (обов'язково має бути вказано місце реєстрації заявника);
  • оригінал (копія) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • паспорт для виїзду за кордон
  • національне посвідчення водія
  • 2 матові фотокартки 3,5х4,5 см

  Строк надання послуг з отримання дублікату водійського посвідчення та міжнародного посвідчення водія- до 30 хвилин .

 • Back
  Certificate

  ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

  Інформуємо Вас, що послуги МВС за адресою:

  Спортивна площа, 1а надаються до 28.02.2020 до 16:00!

  З 3.03.2020 послуги МВС за вказаною адресою не будуть доступними!

  Послуга по оформленню довідки про відсутність або наявність судимостей надається в Реєстраційному Центрі VFS Global за бажанням при безпосередньому зверненні заявників.

  Довідка про несудимість потрібна для: оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, здійснення усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів тощо.

  Отримати довідку про відсутність судимості може фізична особа, яка досягла 14-річного віку та має право на отримання з персонально-довідкового обліку відомостей про себе.

  Вартість отримання довідки про відсутність судимості складає 200 грн., включаючи ПДВ.

  • Перелік необхідних документів для оформлення довідки про несудимість для громадян України:
   • паспорт громадянина України (при наданні id-картки додатково надається витяг з ЄДР щодо місця реєстрації особи)
   • Заява-доручення (формується на місці).
  • Перелік необхідних документів для оформлення довідки про несудимість для нерезидентів України:
   • Закордонний паспорт та переклад паспорту на українську мову завірений в установленому порядку (посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання);
   • Заява-доручення (формується на місці).
  • Перелік необхідних документів для довіреної особи:
   • паспорт громадянина України (при наданні id-картки додатково надається витяг з ЄДР щодо місця реєстрації особи);
   • Копія паспорта громадянина України поручителя (при наданні id-картки додатково надається витяг з ЄДР щодо місця реєстрації особи ) (Закордонний паспорт та переклад паспорту на українську мову завірений в установленому порядку ,посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання);
   • Нотаріальна довіреність;
   • Заява-доручення (формується на місці)

  Строк розгляду складає від 7 до 30 календарних днів згідно чинного законодавства України.

 • Back
  employment permit

  ДОЗВІЛ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка повного пакету документів
  • Заповнення всіх заяв, листів, проектів трудових договорів, компанія проставляє підписи та печаті
  • виконання перекладів та нотаріальних завірень (паспорту, диплому), друк фото необхідної кількості та форми, на підставі подальшої компенсації
  • Підготовка / вичитування і подача трудового договору
  • Моніторинг рішень та надання компанії актуальних банківських реквізитів для здійснення оплати державних податків
  • Подача документів і отримання
  • Перевірка правильності внесення інформацію до Дозволу
  • Внесення виправлень у Дозвіл у випадку помилок Центру зайнятості
  • Контроль строків, своєчасне нагадування про продовження його терміну дії

  Додаткові послуги:

  • Оплата готівкою офіційного платежу - за можливістю (в залежності від місця отримання дозволу)
  • Доставка документів

  Вартість послуги становить 8 180 грн

  Витрати для подальшої компенсації:

  • переклад і нотаріальне завірення паспорту
  • друк фотографій
  • офіційні платежі

  Від іноземця:

  • Фото іноземця
  • Паспорт (перша сторінка з персональними даними)

  Від компанії-роботодавця:

  • Назва та реквізити компанії-роботодавця
  • Посада іноземця
  • Дата початку роботи

  Термін розгляду - 9 робочих днів з моменту подачі документів

 • Back
  TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

  ТИМЧАСОВА ПОСВІДКА НА ПРОЖИВАННЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка повного пакету документів
  • Заповнення всіх заяв, листів, згод і клопотань
  • Здійснення перекладів та нотаріальних завірень документів (паспортів, свідоцтв про шлюб, народження)
  • Організація офіційних платежів, страхування
  • Супровід експертом при подачі документів
  • Сопровід експертом при отриманні
  • Перевірка правильності внесення інформації до посвідки на проживіння
  • Внесення виправлень у посвідку на проживання у випадку допущення помилки Міграційною службою
  • Контроль термінів, своєчасне попередження про необхідність продовження терміну дії.

  Вартість пакету послуг становить 9 500 грн.

  Затрати для подальшої компенсації:

  • переклад та нотаріальне засвідчення паспорту, свідоцтва про народження та шлюб
  • страхування
  • офіційні платежі
  • нотаріальна заява про фінансове забезпечення

  Необхідні документи для початку роботи:

  • Паспорт (перша сторінка з персональними даними)
  • Документ, підтверджуючий підґрунтя на отримання ТПП:
  • Дозвіл на працевлаштування
  • Свідоцтво про шлюб, для чоловіка/дружини у разі возз’єднання сім’ї (апостиль / легалізація за необхідності)
  • Свідоцтво про народженння, для дитини у разі возз’єднання сім’ї з батьками (апостиль / легалізація за необхідності)
  • Свідоцтво про народження та пенсійне посвідчення, для батьків у разі возз’єднання сім’ї з дітьми
  • Страхування (можемо надати за необхідності)

  Розгляд займає 15 робочих днів з моменту подачі документів.

 • Back
  PERMANENT RESIDENCE PERMIT

  ПОСВІДКА НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  Підстави видачі посвідки на постійне проживання

  • Діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
  • висококваліфіковані спеціалісти та робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
  • особи, які здійснили інноваційну інвестицію в економіку України, в іноземній конвертаційній валюті на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстрованої в порядку, визначеному Кабінетом Міністров України;
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
  • особи, які раніше перебували в громадянстві України;
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта і його неповнолітні діти;
  • особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
  • особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;
  • один із подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
  • особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
  • особа, що має право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
  • особа, імміграція, якої становить державний інтерес для України;
  • закордонним українцям, подружжям закордонних украінців, їх дітям у разі їх спільного в’їзду та перебуванню на території України.

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка документів для оформлення дозволу на імміграції
  • Заповнення форм, заяв, угод, клопотань
  • Підготовка перекладів документів, нотаріальні засвідчення,
  • Організація подачі документів, підтримка в державних органах.
  • Моніторінг готовності документів, отримання
  • Оплата офіційних платежів
  • Перевірка правильності внесення інформації до дозволу на імміграцію
  • Внесення правок у рішення про імміграцію у випадку допущення помилок Міграційною службою
  • Підготовка документів для оформлення посвідки на постійне проживання
  • Заповнення форм, заяв, угод, клопотань
  • Підготовка перекладів документів, нотаріальних засвідчень,
  • Організація подачі документів, підтримка в державних органах.
  • Моніторінг готових документів, отримання
  • Оплата офіційних платежів
  • перевірка правильності внесення інформації в постійну посвідку на проживання
  • Внесення виправлень у посвідку на постійне проживання, у випадку допущення помилки Міграційною службою

  Вартість пакету послуг становить 22 800 грн.

  Додаткові послуги:

  • Супровід при підписанні документів у нотаріуса, надання послуг перекладача.
  • Доставка документів
  • Супровід під-час медичного обстеження (за необхідності)
  • Допомога в отриманні довідки про несудимість у громадянських країнах (за необхідності)
  • Допомога в отриманні довідки про постійне месце проживання в країні громадянства (за необхідності)

  Необхідні документи для початку роботи:

  • Паспорт
  • Тимчасова посвідка на проживання з пропискою (за необхідності)
  • Документи, що підтверджують підставу для оформлення плсвідки на постійне проживання

  Термін розгляду дозволу на іміграцію – 1 рік.

  Посвідка на постійне проживання – від 15 до 20 робочих днів.

 • Back
  REGISTRATION OF RESIDENCE ADDRESS

  РЕЄСТРАЦІЯ АДРЕСИ ПРОЖИВАННЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка повного пакету документів
  • Сопровід при підписанні довіреності у нотаріуса
  • Організація подачі документів на реєстрацію адреси проживання в ЦНАП, координація власника житла
  • Моніторінг готових документів, отримання
  • Перевірка правильності внесення інформації до реєстру
  • Внесення правок у форму реєстрації у випадку допущення помилки ЦНАПом
  • Контроль строків, своєчасне нагадування про необхідність її продовженні.

  Додаткові послуги:

  • Послуги перекладача при підписанні довіреності
  • Доставка документів

  Вартість пакету послуг становить 2 720 грн

  Витрати для подальшої компенсації:

  • переклад та нотаріальне завірення документів
  • офіційний платіж
  • доручення

  Необхідні документи:

  • Нотаріальне доручення від іноземця
  • посвідка на проживання в оригіналі
  • документ із ДМС, що підтверджує дату отримання посвідки на проживання

  Термін розгляду займає 5 робочих днів.

 • Back
  APOSTILLE

  АПОСТИЛЬ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка повного пакету документів
  • Організація подачі документів для апостиля
  • Оплата офіційних платежів
  • Моніторінг готових документів, отримання
  • Виявлення помилок у базі, виправлення у випадку необхідності
  • Перевірка правильності внесення інформації про апостиль
  • Внесення правок за необхідності

  Додаткові послуги:

  • Розламінування документа (якщо можливо),
  • Отримання дубліката документа
  • Супровід при підписанні довіренності у нотаріуса, надання послуг перекладача
  • Доставка документів

  Вартість послуги становить 2 360 грн

  Затрати для подальшої компенсації:

  • переклад та нотаріальне завірення документів
  • офіційний платіж
  • довіреність

  Для початку роботи необхідно надати оригінальний документ, який потрібно апостилювати

  Термін розгляду становить від 2 до 5 робочих днів

 • Back
  LEGALIZATION

  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До вартості послуги входить:

  • Підготовка повного пакету документів
  • Організація подачі документів для першого, другого та третього штампу
  • Оплата офіційних платежів
  • Моніторінг готових документів на кожному етапі, отримання
  • Переклад документів, нотаріальне засвідчення
  • Організація подачі документів для останнього штампу в Посольстві
  • Перевірка правильності проставлення штампів
  • Виправлення при необхідності

  Додатково:

  • Розламінування документа (якщо можливо)
  • Отримання дублікату документа
  • Супровід при підписанні довірености з нотаріусом, надання послуг перекладача
  • Доставка документів

  Вартість пакету послуг становить 3 320 грн

  Витрати для подальшої компенсації:

  • Переклад та нотаріальне завірення документів
  • офіційний платіж
  • довіреність

  Необхідні документи для початку роботи:

  • оригінальний документ, який потрібно легалізувати
  • нотаріальна довіреність
  • копія паспорту

  Термін розгляду займає від 2 тижнів, в залежності від Посольства країни, куди готуються документи.

 • Back
  DUPLICATES OF DOCUMENTS

  ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  Якщо Ваш документ заламінований, втрачений або потрібен зі свіжими датами – ми допоможемо Вам отримати його дублікат.

  Вартість послуги становить 3 030 грн.

  Для отримання дублікату свідоцтва про шлюб або народження необхідно:

  • нотаріальна довіреність від апліканта

  Для отримання дубліката ІПН:

  • нотаріальна довіреність від апліканта
  • копія паспорту або посвідки на проживання (для іноземця)

  Термін розгляду становить 5-7 робочих днів

 • Back
  NON CRIMINAL CERTIFICATE

  ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ

  • Загальна інформація
  • Збори
  • Необхідні документи
  • Термін розгляду

  До пакету послуг входить:

  • Підготовка повного пакету документів, подача в МВС
  • Моніторінг готовності, отримання
  • Перевірка внесених даних

  Додатково:

  • Переклад на будь-яку мову, нотаріальне засвідчення
  • Апостиль, легалізація (якщо потрібно)
  • Доставка документів

  Вартість послуги становить 1 540 грн.

  • Копія нотаріально засвідченого перекладу паспорту (посвідка на проживання)
  • Причина отримання довідки про несудимість

  Термін виконання – від 2 до 10 робочих днів.

ФОРМУЛЯРИ

КОНТАКТИ - КИЇВ

 • Спортивна площа, 1А Торгово-розважальний комплекс «Гулівер», 8 поверх
 • +380443907976
 • Графік Роботи:

  Реєстраційний центр відкритий для надання консультацій у будь-який день з Понеділка по П’ятницю з 8.30 до 17.00, без обідньої перерви.

  Прийом документів та видача документів відбувається за наступним графіком:

  Шлюб за добу Вівторок - п’ятниця
  з 8.30 до 17.00,
  без обідньої перерви
  Нотаріальні послуги Понеділок - п’ятниця
  з 8.30 до 17.00,
  без обідньої перерви

НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ

 • Чи необхідно мені заздалегідь реєструватися для відвідування Реєстраційного Центру?
  Так, у зв’язку з карантинними обмеженнями для відвідування Реєстраційного Центру VFS Global обов’язково потрібно попередньо записатись, зателефонувавши на гарячу лінію +380443907976.
 • Як я можу перевірити стан своєї заяви?
  • Зателефонувати до кол-центру за телефоном +380443907976.
  • Написати нам на електронну пошту info.hoj@vfshelpline.com
 • Скільки часу займає розгляд документів?
  Термін розгляду заяв залежить від обраного виду послуги. Будь-ласка, перегляньте відповідну сторінку цього веб-сайту або зателефонуйте на гарячу лінію.  
 • В разі відмови, чи буде мені повернено суму адміністративного чи сервісного збору?
  Ні. Збори покривають витрати, пов’язані з розглядом документів, незважаючи на кінцевий результат.
 • Які години подачі документів на реєстрацію шлюбу?
  Ми приймаємо заяви на реєстрацію шлюбу з вівторка по п’ятницю з 8:30 до 16:00 без обідньої перерви та у нас Ви маєте можливість подати заявку без черг.
 • Скільки часу займає реєстрація шлюбу з іноземцем?
  Ми можемо зареєструвати шлюб з іноземцем за 24 години, проте згідно з Наказом Міністерства Юстиції України “Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні” Державна Міграційна служба має перевірити легальність перебування іноземця на території України. У середньому ця процедура займає 5 робочих днів. Для цього іноземцю необхідно особисто звернутися до нашого Реєстраційного Центру і ми передаємо Ваші документи на перевірку до ДМС. Лише після цієї перевірки ми зможемо прийняти Вашу заяву на реєстрацію шлюбу за добу.
 • Чи можна одному із наречених прийти на подачу документів?
  Ні, документи потрібно подавати вдвох: нареченому та нареченій.
 • Чи буде достатньо копій паспортів на подачу заяви?
  Ні, для подачі документів потрібно подавати оригінали паспортів.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Політика Конфіденційності

Галузь

«VFS Global» (далі - «ВФС Глобал») є зовнішнім партнером Дипломатичних Місій та Урядів по всьому світу, уповноваженним неупередженно виконувати адміністративні функції, пов’язані з обробкою заявок на отримання різного типу віз, адміністративних запитів, дозволів на проживання та проїзних документів. У процесі обробки заявок компанія «ВФС Глобал» в Україні виступають у ролі обробника даних, а відповідний клієнт - їх контролера. У даному Повідомленні про Конфіденційність описано, як компанія «ВФС Глобал» збирає, використовує, оприлюднює і обробляє персональну інформацію, яка стосується осіб (далі - «Заявник/ів»), які подають документи для обробки, та робить її доступною відповідним органам влади з вказаною нижче метою.

Мета збору, використання, оприлюднення Персональних Даних

Заявників можуть попросити надати певну персональну інформацію, таку як: ім’я, фотографія, адреса, дата народження, номер телефону, дані паспорту, інформацію про сімейний стан, роботу, навчання, кримінальне минуле та ін. Ця інформація збирається за дорученням певної Дипломатичної Місії / уряду і/або відповідними Державними Установами.

Така персональна інформація може бути зібрана, використана або оприлюднена з метою полегшення обробки заявок і/або запитів стосовно нижче зазначених (однак не тільки їх) цілей:

 • Обробки заявок на отримання різного типу документів, дозволів та проїзних документів, а також виконання різних завдань/функцій з цим пов’язанних;
 • Надання відповідей на запитання як щодо процесу подачі документів в цілому;
 • Надання відповідей на різноманітні запитання стосовно статусу заявок, поданих за посередництвом «ВФС Глобал»;
 • Надання будь-яких інших послуг згідно з вимогами відповідних Урядів/Дипломатичних Місій.

Надання особистої інформації є добровільним. Однак, будь ласка, зауважте, що відмова надати особисту інформацію може обмежити або вплинути на можливість «ВФС Глобал» надати відповідні послуги.

Відповідно до інструкцій отриманих від Уряду, «ВФС Глобал» може (самостійно або за допомогою третіх осіб) надавати різноманітні консультації, пов’язані із процесом подачі документів та/або статусом вже поданих за посередництвом «ВФС Глобал» заявок, за допомогою: кол-центру, відстеження статусу онлайн, електронної пошти і т.п.

Загальні питання стосовно процесу подачі документів:

 • Користувачам, які звертаються із запитаннями стосовно процесу подачі документів, не потрібно надавати жодної особистої інформації.

З метою здійснення контролю якості обслуговування, процес надання послуг заявнику/ам може бути записано. Про цю практику та її мету заявника/ів буде проінформовано ще до початку запису. Такі дані будуть знищені через 30 днів після дати їх запису, у випадку, якщо інше не передбачено вимогами Урядової установи.

Розкриття Персональної Інформації

«ВФС Глобал» не продає, не надає в оренду та не оприлюднює персональну інформацію Заявників. «ВФС Глобал» використовує або передає персональні дані Заявників виключно в цілях зазначених в цьому документі. Персональна інформація може бути використана лише з метою надання послуг та виконання різноманітних зобов’язань.

Однак «ВФС Глобал» може оприлюднити або передати Персональну Інформацію у випадках, коли це є необхідним згідно рішення суду, поточного судового розгляду або іншого правового процесу за участю «ФВС Глобал», або для захисту від судових позовів/справ, кримінальних розслідувань; або з метою запобігання розслідування, виявлення злочинної діяльності або питань, пов’язаних з національною безпекою.

Заходи постачальника послуг

«ВФС Глобал» може передати (або іншими способами зробити доступною) персональну інформацію третім особам. Наприклад, у випадку, коли Заявник обрав опцію кур’єрської доставки документів, «ВФС Глобал» може надати певну особисту інформацію, таку як: ім‘я, адреса, номер телефону особам, які здійснюють кур’єрську доставку документів. Однак особисті дані не передаються третім особам, у випадку вибору опції SMS-інформування. Компанії, які надають такі послуги, також зобов’язані дотримуватись правил безпеки та конфіденційності як це вимагається компанією «ВФС Глобал».

Файли «Сооkіеs»

Сооkіеs – це файли або інформація, яка може зберігатись у системі або пристроях, підключених до інтернету, коли користувач відвідує сайти «ВФС Глобал». Компанія «ВФС Глобал» використовує файли «Сооkіеs» з метою полегшення користування сайтами і не може ідентифікувати конкретного користувача за допомогою цієї інформації.

 • Сайт «ВФС Глобал» містить опції, які доступні лише при використанні файлів «Сооkіе».
 • Файли «Сооkіеs» допомагають ідентифікувати відвідувачів сайту і зберігати їх статус, як зареєстрованного користувача.
 • Більшість файлів «Сооkіеs» є «тимчасовими Сооkіеs» - це значить, що вони автоматично видаляються з жорсткого диску наприкінці сеансу, коли заявник/користувач припиняє роботу з сайтом. Проте «постійні Сооkіеs» зберігаються в проміжках між відвідуванням інших сайтів.
 • Заявник/Користувач може заборонити використання файлів «Сооkіеs» певними ссилками на сайті, які не контролюються компанією «ВФС Глобал».

Як тільки Користувач заходить на веб-сторінку «ВФС Глобал», він погоджується з використанням компанією файлів «Сооkіеs». Якщо Користувач не погоджується із використанням таких файлів, йому не слід користуватись сайтом «ВФС Глобал». Відключення файлів «Сооkіеs» може вплинути на роботу з сайтом «ВФС Глобал».

СПАМ

 • “ВФС Глобал” не допускають спаму.
 • Веб-сайти “ВФС Глобал” або інші засоби зв’язку не можуть використовуватись для розсилки спаму або матеріалів, зміст яких буде порушувати умови контракту компанії “ВФС Глобал”.
 • “ВФС Глобал” автоматично фільтрує та сканує повідомлення на наявність вірусів та іншого незаконного або забороненого змісту перед їх відправкою.
 • Щоб повідомити про проблеми, пов’язані із спамом або неправдиві листи, будь ласка, надішліть листа за адресою: communications@vfsglobal.com.
 • “ВФС Глобал” не зберігає листи отримані або надіслані у зв’язку з різними форматами. “ВФС Глобал” не здає в оренду і не продає третім особам жодних електронних адрес.
 • Користувач/чі не уповноважені додавати, редагувати, спотворювати, некоректно використовувати наповнення сайту “ВФС Глобал”.

Безпека

“ВФС Глобал” здійснює заходи, призначені для захисту персональної інформації, яка знаходиться у розпорядженні та під контролем компанії. “ВФС Глобал” підтримує адміністративні, технічні, фізичні та організаційні гарантії з метою захисту персональної інформації, яка знаходиться під контролем та у розпорядженні “ВФС Глобал”. Однак “ВФС Глобал” не несе відповідальності за незаконне проникнення, використання, редагування або перехоплення інформації не уповноваженими особами.

Збереження та знищення Персональних Даних

“ВФС Глобал” не копіює і не зберігає отримані від Заявників документи. Будь-які інші документи, роздруківки, бланки та інші записи, що містять персональні дані, будуть знищені за допомогою безпечного подрібнення протягом тридцяти (30) днів після повернення паспорта заявнику, якщо інше не передбачено вимогами відповідної Дипломатичної Місії.

Для того, щоб було можливо надати інформацію заявникові після того, як йому було повернуто паспорт, персональні дані заявника зберігаються в електронному вигляді не більше тридцяти (30) днів, відповідно до вимог Урядів/Дипломатичних Місій.

“ВФС Глобал” здійснює захищене видалення або знищення персональної інформації на обладнанні або пристроях, які використовуються для їх збереження. При знищенні обладнання та приладів, на яких зберігалась персональна інформація (таких як: шафи для зберігання документів, комп’ютерів, дискет або аудіокасет) “ВФС Глобал” вживає відповідних заходів для того, щоб зробити неможливим доступ до них сторонніх осіб.

Правова інформація

“ВФС Глобал” та постачальники послуг можуть надати персональну інформацію у відповідь на офіційний запит або розпорядження, на вимогу слідчих органів у випадках порушення закону або інших випадках, коли це необхідно. “ВФС Глобал” також може розповсюдити персональну інформацію, коли це необхідно для підготовки або захисту судових позовів, а також в інших випадках, коли це дозволено законом.

Посилання на сайти третіх сторін

Сайт “ВФС Глобал” може містити посилання на сайти інших/третіх осіб, які рекламують різні продукти та/або послуги, якими “ВФС Глобал” не керує. Ці посилання є платною рекламою і не перевіряються компанією. Вони розміщені задля зручності і їх використання є виключно добровільним і не означає, що компанія “ВФС Глобал” схвалює або пов’язана з будь-яким з них. Ні компанія “ВФС Глобал”, ні її працівникі не схвалюють і не несуть відповідальності за сайти третіх осіб та інформацію, яка на них вказана.

Веб-сайти, до яких ведуть посилання, містять власні незалежні умови конфіденційності, повідомлення та умови їх використання, які ми рекомендуємо уважно вивчити. “ВФС Глобал” ніяким чином не контролює такі веб-сайти і тому не несе жодної відповідальності за способи використання персональної інформації власниками цих веб-сайтів.

Персональна інформація

Будь ласка, зауважте, що розкриття персональної інформації є добровільним. Вважається, що Заявники/Користувачі, які розкривають свою персональну інформацію, прочитали та зрозуміли цю Політику Конфіденційності і дають згоду на використання та розкриття особистої інформації, як це передбачено даною політикою. Заявники/Користувачі мають право відкликати дану раніше згоду на передачу персональних даних компанією «ВФС Глобал» Дипломатичним Місіям/Урядам і/або відповідним Установам або іншим третім особам.

Заявники мають право отримати доступ до їхньої персональної інформації, написавши листа з темою «Запит персональних даних» на адресу електронної пошти, яка вказана на сайті в закладці «Наші Контакти». Це прохання буде перенаправлено відповідному Уряду/Дипломатичній Місії, оскільки вони контролюють дані. Подальші дії «ВФС Глобал» ґрунтуватимуться на вказівках, отриманих від відвовідних Урядів/Дипломатичнх Місій.

«ВФС Глобал» не несе відповідальності за достовірність або точність наданої Заявником інформації. Забезпечення надання достовірної, повної та актуальної інформації є обов’язком Заявника.

Зміни у Політиці Конфіденційності

Будь ласка, зауважте, що Політика Конфіденційності може оновлюватись, тому радимо Заявникам регулярно відвідувати сайт «ВФС Глобал»для отримання останньої версії документу.

Контакти

У разі виникнення будь-яких запитань стосовно Політики Конфіденційності і практик описаних в цьому документі, будь ласка, надішліть листа за адресою vfsprivacy@vfsglobal.com для отримання детальнішої інформації.

Запитання

У разі виникнення запитань стосовно Політики Конфіденційності, будь ласка, надішліть листа за адресою privacyofficer@vfsglobal.com.

Увага! Шахрайство на ринку праці

Шахрайство при працевлаштуванні / Підробні пропозиції роботи

VFS Global стало відомо, що з’явились особи, які видають себе за агентів чи представників VFS Global та росповсюджують фальшиві/підробні вакансії з метою отримати особисті дані або кошти нечесним шляхом. Наполегливо радимо Вам ставитись розважливо та з пересторогою до пропозицій роботи, які вимагають сплати будь-якого грошового збору. Подібні пропозиції є абсолютною підробкою, вони не дійсні. VFS Global не є агенцією з найму та не пропонує послуги з працевлаштування. Шахраї головним чином діють через інтернет, електронну пошту, телефони, тощо. Застерігаємо Вас від подібних пропозицій.

Принагідно повідомляємо, що VFS Global – це компанія, що надає послуги з адміністративного адміністрування. Ми співпрацюємо виключно з урядами та дипломатичними міссіями з метою втілення їх адміністративних вимог щодо обробки заяв. Ані VFS Global, ані наші представники за жодних обставин не вимагатимуть кошти у осіб за можливість працювати у VFS Global або деінде. Якщо Ви отримали подібну пропозицію з боку VFS Global, що вимагає гроші, така пропозиція не є дійсною та зфабрикована.

Ознаки шахрайства під час працелаштування

Наступним наводимо декілька прикладів шахрайства у працевлаштуванні, які порушіють процеси та етичні засади VFS Global:

 • Електронний лист надіслано не з офіційної скриньки VFS Global, а з безкоштовного мейл-сервера на кшталт: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, тощо. Також листи можуть надходити з підробних скриньок.
 • У Вас вимагають приватні дані або конфіденційну інформацію.
 • Вас запрошують пройти співбесіду телефоном або програмою обміну миттевими повідомленнями (мессенджером).
 • Вас просять зробити грошовий внесок.
 • Вам пропонують заповнити фіктивні папери з працевлаштування, як то заяви на візу, на робочу візу (назву та логотип VFS Global можуть підробити/зфабрикувати та зобразити на документі без дозволу).
 • На Вас напосідають з рішенням.
 • З Вас вимагатимуть кошти за обробку дозволу на роботу, заяви, тощо.

В першу чергу подібні дії покликані для збору персональних даних жертв протиправним шляхом.

Наслідками діяльністі цих осіб може стати кримінальна та цівильна відповідальність. Треба зазначити, що хоча VFS Global сприймає подібні випадки максимально серйозно та залишає за собою право звертатися до належних правоохоронних органів з метою розслідування та покарання подібних протиправних дій, часто визначення та кримінальне переслідування подібних осіб є дуже ускладненим.

Тож, якщо Ви отримали запит у письмовій або усній формі пройти співбесіду, що, на Вашу думку є шахрайською або підозрілою, залиште його поза увагою. Ви також можете пересвідчитись у його справжності, надіслав запит за адресою: communications@vfsglobal.com

Якщо Вам стало відомо про скоєння подібного злочину, закликаємо Вас звернутись до місцевої поліції та /або інших правоохоронних органів, а також сповістити нас про злочин на електронну скриньку: acco@vfsglobal.com

За жодних обставин VFS Global не нестиме відповідальності за втрату, пошкодження, витрати або інші незручності, пов’язані зі злочинцями або їх протиправними діями.

Реклама

Рекламні матеріали можуть супроводжувати відповідні документи під час їх повернення заявнику. Якщо заявник (-и) не бажає отримувати будь-які рекламні матеріали разом із відповідними документами, він повинен заздалегідь проінформувати Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) на час подання документів.

Ві Еф Ес Глобал (VFS Global), на власний розсуд, може змінювати, скасовувати або відміняти будь-які або всі умови, зазначені в даному документі, без попереднього повідомлення. Жоден співробітник компанії Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) не має жодних повноважень змінювати, збільшувати або відміняти будь-які чи всі зазначені вище умови без попередньої письмової згоди Ві Еф Ес Глобал (VFS Global).

Ці умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-які претензії або спори, що виникають у зв'язку з наданими Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) заявнику послугами, підпадають під виключну юрисдикцію судів України.

Справжнім заявник погоджується і підтверджує, що заявник та/ або його представник перед поданням заяви на отримання послуги прочитав, зрозумів і погодився виконувати без обмежень всі умови та деталі, вказані в цьому документі.

Корпоративний офіс

ЦБ «Гуллівер», 8 поверх
1-а, пл. Спортивна,
Київ, 01023 – Україна

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Введення

В компанії Ві Еф Ворлдвайд Холдінгз Лтд (VF Worldwide Holdings Ltd) ми зобов’язуємось захищати та поважати Вашу конфіденційність.

Дане Повідомлення про конфіденційність («Повідомлення») пояснює, як компанія Ві Еф Ворлдвайд Холдінгз Лтд (VF Worldwide Holdings Ltd). та її компанії й дочірні компанії по всьому світі («Ві Еф Ес Глобал» («VFS Global»), «ми» або «нас») обробляють персональні дані. Це повідомлення застосовується до будь-якого веб-сайту Ві Еф Ес Глобал (VFS Global), продукту, програмного забезпечення чи пов’язаної з нею послуги (разом – наші «Послуги»). Інколи, Послуга стосується іншого Повідомлення про конфіденційність, яке окреслює конкретну практику конфіденційності цієї Послуги.

Час від часу ми можемо змінювати Повідомлення, тому просимо регулярно переглядати цю сторінку на наявність будь-яких змін.

В останній раз Повідомлення було оновлено 28 лютого 2018 р.

Використовуючи наші послуги, Ви погоджуєтесь виконувати це Повідомлення.

В разі виникнення будь-яких питань щодо Повідомлення про конфіденційність та наших правил збереження конфіденційності, зверніться до нашого співробітника, відповідального за захист даних, або надішліть листа за адресою:

Ві Еф Ворлдвайд Холдінгз Лтд (VF Consulting Services LLC), ВЦ «Гулівер», 8-й поверх, пл. Спортивна, Київ, 01023 – Україна

Хто ми?

Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) є найбільшим у світі спеціалістом з аутсорсингу та технологічного обслуговування для урядів та дипломатичних представництв у всьому світі. Ми уповноважені отримувати заявки на різні категорії віз, дозволи та проїзні документи, а також виконувати адміністративні та позасудові завдання, пов’язані з цими заявками та послугами для громадян для урядів наших клієнтів, щоб вони могли повністю зосередитись на критичних завданнях оцінки. Надаючи послуги з обробки заяв, Ві Еф Ес Глобал

(VFS Global) діє як обробник персональних даних, а відповідні дипломатичні представництва є контролерами даних.

Дипломатичне представництво Республіки Польща (контролер даних):

Посольство Польщі в Україні. Адреса: 01901 Київ, Україна, вул. Ярославів Вал, 12.

Штаб-квартира Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) знаходиться в Дубаї, ОАЕ, і вона є дочірньою компанією Куоні Груп (Kuoni Group) зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія, чиїм головним власником є ІКьюТі (EQT), провідна світова інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція. Юридична адреса компанії Ві Еф Ес Глобал Лімітед (VFS Global Limited): рівень 7, 32-й поверх, Бізнес-центр «Джумейра», 1 вежа, кластер G, башти Джумейра-Лейкс, а/с 114100, Дубай, ОАЕ.

Як ми збираємо інформацію про Вас?

Ми отримуємо інформацію про Вас, коли ви користуєтесь нашим веб-сайтом або нашим послугами, наприклад, коли Ви подаєте заявку на візу чи користуєтесь нашим послугами для подання заявки на візу. Крім того, ми можемо отримати інформацію із вторинних джерел, наприклад, під час перевірки документів як частини процесу подання заявки на візу, якщо уряд-клієнт вимагає, щоб ми виконували такі дії. В такому випадку ми можемо, наприклад, звернутись до кредитно-рейтингових агенцій, агентств з виявлення шахрайства, навчальних закладів, попередніх роботодавців та інших організацій з метою отримання додаткової інформації.

Який вид інформації ми збираємо?

Ми збираємо лише інформацію, яка вимагається урядом-клієнтом для подачі заявки на отримання візи або надання необхідної послуги. Персональні дані, які ми збираємо, залежать від типу візи, на яку ви подаєте заявку, тому що інформація, яку ми збираємо, визначається урядом, який видає візи.

Приклади видів зібраних даних:

Персональні дані: Напр., ім’я, національний ідентифікаційний номер, національність, стать, відомості про Ваш проїзний документ (напр., паспорт чи ІД), електронна адреса, номер телефону та поштова адреса, місце і дата народження.

Конфіденційні персональні дані: релігія, сімейний стан, інформація щодо здоров’я, біометричні дані, напр., відбитки пальців, фотографії та зразки ДНК.

Треті особи: імена дітей, батьків, дружини/ чоловіка, інформація про роботодавця, особа, яка надає особисту рекомендацію, адреса Вашого перебування в місті призначення.

Дані зв’язку: Контактні деталі, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону.

Дані про оплату: дані про платіжні картки, інформація про банківський рахунок.

Електронні мультимедійні дані: зображення CCTV, відео та аудіо записи, файли cookie веб-сайту (див. нижче).

Цей список не є вичерпним та змінюється залежно від вимог уряду-клієнта та послуг, щодо яких Ви подаєте заявку.

Якщо Ви бажаєте точно дізнатись про те, які персональні дані будуть зібрані для Вашої заяви на візу або проїзний документ, зверніться до співробітника, відповідального за захист даних, або відповідного дипломатичного представництва за вище зазначеною адресою.

Як використовується Ваша інформація?

Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) використовуватиме Вашу інформацію лише для конкретного процесу подачі заявки на візу або для надання Вам додаткових послуг на Вашу вимогу, напр., кур’єрської доставки візи Вам додому.

Ми можемо використовувати Ваші дані для:

 • Призначення зустрічі з одним із наших співробітників, відповідальних за подачу документів, у Пункті прийому візових анкет (VAC);
 • Допомоги в подачі заявки на візу або проїзний документ;
 • Підтвердження Вашої особистості;
 • Надання Вам можливості відслідковувати процес обробки Вашої візової заяви;
 • Надання Вам додаткових послуг за Вашою вимогою;
 • Виконання наших зобов’язань відповідно до наших повноважень, наданих урядами-клієнтами;
 • Для здійснення перевірки щодо Вашої візової заяви або проїзного документу;
 • Для запобігання злочину;
 • Отримання Ваших відгуків або коментарів на послуги, які ми надаємо;
 • За Вашим дозволом, для надсилання Вам повідомлень, які можуть Вас зацікавити.

Як довго ми зберігатимемо Ваші дані?

Ми періодично переглядаємо строки зберігання персональних даних. Ми юридично зобов'язані зберігати певні види інформації для виконання своїх статутних зобов'язань (напр., податкове законодавство). Ми зберігатимемо Ваші персональні дані у своїх системах лише настільки, наскільки це необхідно для відповідної діяльності, як це вимагається нашим урядом-клієнтом, або до тих пір, як це визначено у будь-якому відповідному договорі, укладеному з Вами.

Хто має доступ до Вашої інформації?

Без Вашого дозволу ми не надаватимемо Вашу інформацію стороннім особам у маркетингових цілях. Ви можете відкликати таку згоду в будь-який час, оновивши налаштування свого облікового запису в режимі онлайн, при можливості, або звернувшись до нашого Центру по роботі з клієнтами, інформація про який буде Вам надана під час заповнення заявки.

Ваші персональні дані не будуть розголошуватись третім особам без Вашої прямої згоди. Ми можемо поділитися Вашими персональними даними з компаніями, що належать до Ві Еф Ес Глобал (VFS Global), при необхідності, для обробки Ваших запитів або для надання додаткових послуг за Вашою вимогою, напр.; якщо Ви попросили нас доставити свій проїзний документ додому або в офіс, або для проведення процедур перевірки чи запобігання злочинам.

Органи влади:

Під час подачі заявки на візу чи інший тип проїзного документу Ваші персональні дані будуть відправлені до іноземного дипломатичного представництва, яке представляє країну, яку Ви плануєте відвідати. Таке дипломатичне представництво може ділитися Вашими персональними даними з відповідними урядовими, регулюючими чи виконавчими органами для запобігання злочинам або тероризму.

Треті сторони з юридичних причин:

Ми ділимось персональними даними, коли ми вважаємо це необхідним, наприклад:

Для виконання юридичних зобов'язань та відповіді на запити державних установ, у тому числі правоохоронних органів та інших органів державної влади, які можуть включати такі органи влади за межами Вашої країни проживання. У випадку злиття, продажу, реструктуризації, придбання, спільного підприємства, присвоєння, передачі чи іншого розпорядження всією або будь-якою частиною нашого бізнесу, активів чи акцій (у тому числі у зв'язку з будь-яким банкрутством чи подібним провадженням)

Для захисту наших прав, користувачів, систем та Послуг.

Сторонні постачальники послуг, які працюють від нашого імені:

Ми можемо передавати Ваші дані своїм стороннім постачальникам послуг, агентам, субпідрядникам та іншим пов'язаним організаціям для виконання завдань та надання Вам послуг від нашого імені (наприклад, для обробки платежів або доставки Вашої візи кур'єром). Проте, коли ми використовуємо сторонніх постачальників послуг, ми розкриваємо лише персональні дані, які необхідні для надання послуги, і у нас є укладений договір щодо захисту Ваших даних та заборони їх використання для безпосередніх маркетингових цілей. Ми запевняємо Вас, що ми не передаватимемо Ваші дані стороннім особам, крім мережіВі Еф Ес Глобал (VFS Global), для використання їх власних маркетингових цілей у разі надання Вами дозволу на це.

Постачальники продукції – третя сторона, з якими ми співпрацюємо:

Ми тісно співпрацюємо з невеликою кількістю сторонніх постачальників продукції з метою надання Вам ряду якісних та надійних послуг у сфері подорожей. Наприклад, коли Ви платите за візову заявку, нам доведеться обробити платіж. Відповідний сторонній постачальник використовуватиме Ваші дані для обробки платежів та виконання своїх зобов'язань, що випливають із будь-яких діючих законів. У деяких випадках вони будуть діяти як контролер Ваших даних, тому ми радимо Вам ознайомитись з їх Інформацією про конфіденційність. Ці сторонні постачальники послуг надаватимуть нам Ваші дані, які ми будемо використовувати відповідно до даного Повідомлення про конфіденційність.

Передача Ваших даних в офшор:

У рамках послуг, запропонованих Вам через цей веб-сайт або в Пункті прийому візових анкет, надані Вами дані, в більшості випадків, будуть передані в офшорні країни. Це відбувається тому, що, подаючи заявку на візу або інший тип проїзного документа, Ваші персональні дані будуть відправлені через дипломатичне представництво в країну, яку Ви плануєте відвідати. Ці країни можуть не мати законів про захист інформації, подібних до законів у Вашій країні. Ми можемо передавати Ваші персональні дані в один з наших центрів обробки даних у Великобританії, Канаді, Німеччині, Індії чи Росії, залежно від країни, яку Ви плануєте відвідати.

У рамках процесу подання заяви на візу нам потрібна Ваша згода на передачу Ваших персональних даних в «офшор»; навіть якщо це є обов'язковою частиною процесу подання заявки, ми зобов'язані просити Вашого дозволу на передачу Ваших персональних даних.

Будь ласка, зв'яжіться з нашим співробітником, відповідальним за захист даних, для отримання детальної інформації.

Ваш вибір.

Ви маєте право відкликати свою згоду, надану раніше, на обробку Ваших даних. Однак, якщо Ви це зробите, ми не зможемо продовжити обробку Вашої заявки на отримання візи.

Ми не будемо зв'язуватись з Вами електронною поштою, телефоном або надсилати текстове повідомлення в маркетингових цілях, якщо Ви не надали нам на це попередній дозвіл. Ви можете в будь-який момент змінити свою думку та перестати отримувати маркетингову інформацію, звернувшись до нашого Центру по роботі з клієнтами або оновивши налаштування свого облікового запису в режимі онлайн, у відповідних випадках.

Ваші права.

Відповідно до законодавства, у Вас є певні права щодо обробки Ваших персональних даних. Ці права включають:

 • Право бути поінформованим про те, як використовуються Ваші персональні дані.
 • Право доступу до Ваших персональних даних.
 • Право на виправлення, якщо Ваші персональні дані є невірними.
 • Право видаляти Ваші персональні дані. (Де закон це дозволяє)
 • Право обмежувати обробку Ваших персональних даних
 • Право на переносимість даних.
 • Право заперечувати використання Ваших персональних даних.
 • Права щодо автоматичного прийняття рішень та їх профілювання.
 • Право відкликати свою згоду.

Якщо Ви вважаєте, що Ваші персональні дані були оброблені неправильно або Ви скаржитесь на те, як обробляються Ваші персональні дані, Ви маєте право подати скаргу.

Ви можете подати скаргу нашому співробітнику, відповідальному за захист даних, або безпосередньо у відповідне дипломатичне представництво або орган захисту даних у Вашій країні, вказавши, як, на Вашу думку, обробка даних, що виконується компанією Ві Еф Ес Глобал (VFS Global), могла вплинути на Ваші права.

Агентство із захисту даних в Україні:

Управління захисту персональних даних

Секретаріат Верховної Ради України Уповноважений з прав людини

http://www.ombudsman.gov.ua/en/page/applicant/

Як ви можете отримати доступ та оновити дані?

Ви маєте право вимагати копію інформації, яка зберігається у Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) щодо Вас. У разі подання заявки на доступ до Ваших персональних даних, ми із задоволенням надамо його Вам відповідно до будь-яких відповідних юридичних вимог та винятків, включаючи процедури перевірки персональних даних. Перед наданням даних ми попросимо надати підтвердження ідентичності та інформації про Вашу взаємодію з нами, щоб ми могли знайти будь-які релевантні відомості. Ми також можемо стягувати плату за надання Вам копії даних (крім випадків, коли це не дозволено відповідно до місцевого законодавства).

Точність Вашої інформації важлива для нас. У деяких юрисдикціях Ви маєте право виправляти або змінювати свої персональні дані, якщо вони є неточними або вимагають оновлення. Ви також можете мати право вимагати видалення своїх особистих даних; однак, це не завжди можливо через юридичні вимоги та інші зобов'язання й фактори.

Ми працюємо над тим, як полегшити Вам перегляд та виправлення даних, які ми зберігаємо про Вас. Тим часом, якщо Вам потрібна копія інформації про Вас, яку ми зберігаємо, або якщо Ви змінюєте електронну адресу або будь-яку іншу інформацію, що є неточною або застарілою, будь ласка, зв'яжіться з нашим Центром по роботі з клієнтами, напишіть нам в наш місцевий офіс, зазначений на початку Повідомлення про конфіденційність, або надішліть електронного листа нашому співробітнику, відповідальному за захист даних.

Запобіжні заходи для захисту від втрати, неправильного використання або зміни Ваших даних.

Коли Ви надаєте нам свої персональні дані, ми вживаємо заходів для їх безпечного оброблення. Будь-яка конфіденційна інформація (наприклад, дані кредитної або дебетової картки) зашифрована та захищена. На наших веб-сайтах, коли Ви знаходитесь на безпечній сторінці, значок замка з'явиться в адресному рядку більшості веб-переглядачів.

Неконфіденційні дані (адреса Вашої електронної пошти тощо) звичайно надсилаються по Інтернету, а це ніколи не може вважатись 100% безпечним. В результаті, оскільки ми прагнемо захистити Ваші персональні дані, ми не можемо гарантувати безпеку будь-якої інформації, яку Ви нам передаєте, і Ви це робите на свій страх і ризик. Після отримання Ваших даних ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення їх безпеки в наших системах. Ви несете відповідальність за конфіденційне збереження обраного Вами пароля під час налаштування облікового запису, скажімо, наприклад, коли Ви бронюєте дату подачі заявки в Центрі подачі візових заяв. Ми просимо Вас нікому не повідомляти свій пароль.

Профілювання.

Профілювання - це будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних для аналізу або прогнозування поведінки. Ми цього не робимо.

Використання файлів cookie

Як і багато інших веб-сайтів, веб-сайт Ві Еф Ес Глобал (VFS Global) використовує файли cookie. Файли cookie - це невеликі фрагменти інформації, що відправляються організацією на Ваш комп'ютер і зберігаються на Вашому жорсткому диску, щоб цей веб-сайт міг розпізнати Вас під час відвідування. Вони збирають статистичну інформацію про Ваші дії й шаблони перегляду та не ідентифікують Вас як особистість. Наприклад, ми використовуємо файли cookie для збереження потрібної мови. Це допомагає нам покращувати веб-сайт і забезпечити кращий індивідуальний сервіс.

Ви можете вимкнути файли cookie, налаштувавши параметри свого браузера. Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення файлів cookie на Вашому комп'ютері, ознайомтесь з нашим Повідомленням про файли cookie.

Вимкнення файлів cookie може призвести до втрати функціональності при використанні нашого веб-сайту.

Посилання на інші сайти.

Наш веб-сайт може містити посилання на веб-сайти інших організацій. Це Повідомлення про конфіденційність застосовується лише до нашого веб-сайту, тому ми радимо Вам ознайомитися із Повідомленнями про конфіденційність на інших веб-сайтах, які Ви відвідуєте. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності та практику інших сайтів, навіть якщо Ви переходите на них за допомогою посилань на нашому веб-сайті.

Крім того, якщо ви заходите на наш веб-сайт із стороннього сайту, ми не можемо нести відповідальність за політику конфіденційності й практику власників та операторів цього стороннього сайту й рекомендуємо перевірити Повідомлення цих сторонніх веб-сайтів.

Соціальні мережі.

Деякі з наших Послуг можуть включати в себе функції соціальні мережі, такі як кнопки «Like» та віджети Facebook®, кнопки «Поділитися» та інтерактивні міні-програми. Ці служби можуть збирати інформацію, відвідувані веб-сторінки та IP-адреси, а також встановлювати файли cookie для належного функціонування. Ми не несемо відповідальності за безпеку та конфіденційність будь-якої інформації, зібраної цими третіми сторонами. Вам слід переглянути заяви щодо конфіденційності чи політику сторонніх служб, до яких Ви підключаєтесь, використовуєте або отримуєте доступ. Якщо Ви не хочете, щоб Ваші персональні дані були надані Вашому провайдеру облікових записів соціальних мереж або іншим користувачам служби соціальних мереж, не підключайте свій обліковий запис соціальних мереж до облікового запису для Послуг та не беріть участь в обміні в соціальних мережах під час доступу до Послуг.

Зв'яжіться з нами:

Ми розуміємо, що у Вас можуть виникнути запитання щодо цієї Заяви або наших правил конфіденційності. Будь ласка, звертайтесь до нас одним з наступних способів:

Співробітник, відповідальний за захист даних Ві Еф Ес Глобал (VFS Global):

Поштова адреса: dpo@vfsglobal.com

Адреса:
Кому: Співробітник, відповідальний за захист даних
Ві Еф Ворлдвайд Холдінгз Лтд
(VF Worldwide Holdings Ltd),
юніт 3205, 32-й поверх,
Бізнес-центр «Джумейра»,
1 вежа, кластер G,
башти Джумейра-Лейкс,
а/с 114100,
Дубай, ОАЕ.

ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Компанія VFS Global прагне до надання послуг світового рівня. Наша діяльність спрямована на забезпечення професійного та стабільно високого показника рівня обслуговування клієнтів. Таким чином, ваші відгуки є дуже важливою складовою у встановленні взаємовигідного зв’язку між компанією та заявником. Кожному відгуку гарантовано приділяється увага та вагоме значення.

Подяки

Позитивний відгук є відзнакою задоволенності клієнтами отриманим сервісом. Він також може стати підґрунтям для заохочення та мотивування персоналу до надання сервісу високої якості.

Будь ласка натисніть тут , щоб залишити подяку.

Скарги

Обґрунтований відгук з приводу невдоволеності наданим сервісом вважається скаргою і є невід’ємним етапом на шляху до постійного вдосконалення рівня послуг. Ми гарантуємо своєчасний та детальний розгляд кожної скарги.

Ви можете залишити скаргу, скориставшись будь-яким з нижченаведених способів:

 • Якщо ви вперше хочете залишити скаргу, скористайтесь, будь ласка, цим посиланням
 • Якщо ви не задоволені наданою відповіддю попередньо зареєстрованої скарги, будь ласка натисніть тут

Відгук

Ваші відгуки дозволяють нам об’єктивно оцінити наші досягнення та недоліки та сприяють постійному вдосконаленню рівня наданих послуг, що дає можливість позиціонувати нашу компанію в ряду найкращих організацій в даній сфері.

 • Будь ласка натисніть тут щоб заповнити опитування

ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ

Реєстраційний Центр VFS Global буде зачинений у наступні святкові дні у 2021 році:

ДАТА ДНІ СВЯТО 2021
1 Січня П’ятниця Новий Рік
7 Січня Четвер Різдво
8-9 Березня Понеділок - вівторок Міжнародний Жіночий День
1 Травня Субота Міжнародний День Праці
3-4 Травня* Понеділок-вівторок Великдень
9-11 Травня* Неділя- вівторок День Перемоги
20-22 Червня* Неділя-вівторок Трійця
28-29 Червня* Понеділок-вівторок День Конституції
24 Серпня Вівторок День Незалежності
14 Жовтня Четвер День Захисника України
25 Грудня Субота Католицьке Різдво
 • Свято припадає на суботу або неділю, тому вихідний переноситься на понеділок.

Правила безпеки

Згідно правил безпеки діють наступні обмеження:

Забороняється використання мобільних телефонів, ноутбуків, портативних плеєрів, електронних книжок, фото/відеоапаратури та інших автономних електронних пристроїв, а також електронних носіїв інформації. За наявності вказаних пристроїв при відвідуванні Реєстраційного Центру, вони мають бути вимкнені.

Забороняється відвідування Реєстраційного Центру у разі наявності при собі наступних предметів (незалежно від можливої наявності ліцензій або дозволів):

 • Будь-які види вогнепальної, травматичної чи пневматичної зброї;
 • Електрошокери, газові балончики та інші засоби самозахисту;
 • Холодна зброя, колючо-ріжучі предмети, у тому числі побутового призначення;
 • Вибухові, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, піротехніка;
 • Отруйні та токсичні речовини;
 • Запаковані конверти, посилки, інші пакунки, що виключають можливість візуального встановлення змісту;
 • Великогабаритні валізи, сумки, огляд яких може бути ускладнений через значний об’єм;
 • Алкоголь і продукти харчування.

Зазначений перелік не є вичерпним. На розсуд співробітників Служби Безпеки відвідування Реєстраційного Центру за наявності інших предметів також може бути обмежено.

Дозволені предмети

Папки, що містять Ваш паспорт та інші документи, що відносяться до процесу оформлення, дозволяється проносити до Реєстраційного Центру тільки після відповідної перевірки Служби Безпеки.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

НАЗВА ПОСЛУГИ ВАРТІСТЬ (ГРН., З ПДВ)
Весільні бокали від 450
Індивідуальна коробочка для обручок з гравіюванням 650
Прокат коробочки (підставки) для обручок від 150
Фото послуга:
 • 20 фото з кольоровою корекцією
 • 50 фото з кольоровою корекцією
 • 40 фото з кольоровою корекцією
 • 50 фото з кольоровою корекцією + весільна книга (12 фото)
 • Послуги фотографа почасово

 • 700
 • 900
 • 1200
 • 1900
 • 1500\год
Відеозйомка (+ відео кліп) 800 (1000)
Рушник з національним орнаментом Від 250
Декор для пляшки шампанського Від 100
Букет нареченої Від 500
Бутоньєрки штучні 150
Бутоньєрки з живих квітів Від 300
Бонбоньєрки для подарунків гостям Від 30
Весільні прикраси для нареченої Від 200
Папка для свідоцтва про шлюб 150
Жива музика (флейта) 600
Запуск весільної кулі з тераси ТРЦ «Гулівер» Від 450
Весільне авто (мінімально 3 години) Від 650\год
Кейтеринг (за одну особу) Від 100