Button Top

THỊ THỰC NGẮN HẠN

Vui lòng lưu ý VFS Global chỉ thu sáu diện thị thực dưới đây. Tất cả hồ sơ xin thị thực thuộc các diện khác phải được nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội

Theo Điều 22 của luật Visa, mỗi quốc gia thành viên có thể yêu cầu các quốc gia thành viên khác tham vấn ý kiến của mình trong quá trình kiểm tra các hồ sơ xin thị thực đối với công dân các các nước thứ ba cụ thể hoặc một số quốc gia đặc biệt. Việc tham khảo ý kiến này không áp dụng cho các hồ sơ xin thị thực quá cảnh sân bay. Bấm vào đây để xem danh sách các quốc gia thứ ba và các trường hợp đặc biệt. Khi mỗi quốc gia thứ ba có tên trong danh sách, điều đó có nghĩa là ít nhất một quốc gia thành viên cần có sự tham vấn trước khi ra quyết định.

Theo Điều 31 của Luật Visa, mỗi quốc gia thành viên có thể yêu cầu được thông báo về thị thực do cơ quan lãnh sự cự các quốc gia thành viên khác cho công dân của các nưóc thứ ba và các trường hợp đặc biệt. Yêu cầu này không áp dụng cho thị thực quá cảnh sân bay. Bấm vào đây để xem danh sách các nước thử ba và các quốc gia đặc biệt liên quan. Khi mỗi quốc gia thứ ba có tên trong danh sách, điều đó có nghĩa là ít nhất một quốc gia thành viên yêu cầu được thông báo trước.

Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau), quý vị có thể nộp hồ sơ xin thị thực khối Schengen tại Tổng Lãnh sự quán Hungary. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Với hồ sơ xin giấy phép cư trú, quý vị phải nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội.

Quan trọng: Đối với các trường hợp sử dụng các công ty và cá nhân trung gian để chuẩn bị và đi cùng nộp hồ sơ, các bên trung gian phải xuất trình thư ủy quyền của đương đơn (có chữ ký của đương đơn được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền) khi vào nộp hồ sơ cùng đương đơn. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Cộng hòa Séc có quyền từ chối cho các bên trung gian vào Trung tâm nếu không xuất trình được Giấy ủy quyền.