Button Top

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN HỒ SƠ

Nếu quý vị đã nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, vui lòng kiểm tra tình trạng hồ sơ tại đây.