Top Button

LOẠI THỊ THỰC CỦA BẠN


Trước khi nộp hồ sơ xin thị thực Nga, người nộp đơn nên quyết định loại thị thực mà họ muốn nộp.

Vui lòng đảm bảo đọc kỹ thông tin về loại thị thực quý vị muốn nộp. Các loại thị thực khác nhau:

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ Mục đích của chuyến đi - hãy nhớ rằng chúng tôi ở đây để hỗ trợ và giúp quý vị trong toàn bộ quy trình nộp hồ sưo nhưng không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn chọn loại thị thực.

Vì công việc của chúng tôi chủ yếu mang tính chất hành chính, chúng tôi không được phép nói về việc quý vị sẽ được cấp thị thực hay không và sẽ mất bao lâu để xử lý, vì đây hoàn toàn là đặc quyền của Liên bang Nga. Khi biết loại thị thực mà quý vị cần nộp, vui lòng đọc tất cả thông tin có liên quan đến loại thị thực bao gồm phí thị thực, phí dịch vụ VFS, Tài liệu yêu cầu, Tiểu chuẩn ảnh, Thời gian xét duyệt, Đơn khai xin thị thực cùng với các tài liệu bổ sung.

Tiếp theo