Top Button

Đặt lịch hẹn

Vui lòng bấm vào đây để đặt lịch hẹn. Xem hướng dẫn cách đặt lịch hẹn tại đây.

Hệ thống đặt lịch hẹn của VFS được tương thích với mọi trình duyệt web phổ biến. Trước khi đặt lịch hẹn, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sau:

  • Mỗi một hộ chiếu chỉ có thể đặt duy nhất một lịch hẹn.
  • Chỉ có đương đơn được vào trung tâm nộp hồ sơ xin thị thực, một số trường hợp ngoại lệ như trẻ em dưới 18 tuổi hoặc đương đơn cần sự hỗ trợ y tế đặc biệt hoặc khuyết tật thì được vào cùng bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
  • Trung tâm sẽ từ chối tiếp nhận những hồ sơ có số hộ chiếu không giống với số đã sử dụng để đặt lịch hẹn.
  • Quý vị vui lòng lưu ý chỉ đến trước 10 phút so với thời gian trong lịch hẹn. Nếu quý vị đến muộn 15 phút so với thời gian đã hẹn, lịch hẹn của quý vị sẽ bị hủy và quý vị sẽ được coi như một khách vãng lai không có lịch hẹn. Số lượng khách nộp hồ sơ không có lịch hẹn sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm và khung giờ còn trống. Có thể có thời gian chờ.
  • Nếu quý vị không thể đến trung tâm đúng lịch hẹn, quý vị sẽ không thể đặt lại lịch hẹn hoặc hủy lịch hẹn trên hệ thống và quý vị cần đặt lịch hẹn mới cách lịch hẹn cũ 24h.
  • Nếu một nhóm hoặc một gia đình muốn nộp hồ sơ xin thị thực, mỗi thành viên trong gia đình hoặc nhóm phải đặt lịch hẹn riêng. Ví dụ: nếu gia đình quý vị có 2 người lớn và 2 trẻ em thì quý vị cần đặt 4 lịch hẹn cho từng người.
  • Các công ty du lịch cũng phải đặt lịch hẹn như các khách khác. Quý khách nên chủ động đặt lịch hẹn sớm để đảm bảo thời gian xét duyệt quy định và phòng trừ trường hợp không còn lịch hẹn vào ngày quý khách muốn nộp.
  • Quý khách chỉ có thể thay đổi lịch hẹn đến một ngày trong tương lai và tối đa được 3 lần.