Top Button

TIN TỨC VÀ CẬP NHẬT

  • News Icon

    18 February 2020

    Thông báo: Để ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus Corona, yêu cầu quý khách đeo khẩu trang khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Quý khách cũng có thể được yêu cầu sử dụng nước rửa tay và kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước khi bước vào tòa nhà.