Top Button

Đơn khai xin thị thực trực tuyến

Mẫu đơn xin thị thực đến Nga có thể được tải tại tại đây.

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị điền đầy đủ vào đơn để trả lời tất cả các câu hỏi vì các đơn không đầy đủ có thể được Đại sứ quán / Tổng lãnh sự trả lại.

Sau khi hoàn thành mẫu đơn, vui lòng in, ký tên và mang đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Nga cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ, thanh toán và hộ chiếu. Chúng tôi bảo đảm rằng chúng tôi đặc biệt quan tâm trong việc bảo mật thông tin cá nhân của đương đơn. Bằng nộp hồ sơ cho chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Đương đơn không là công dân của một nước hoặc không có quốc tịch nên chọn phần Không có quốc tịch trong danh sách quốc tịch trong đơn xin thị thực.

Vui lòng chỉ rõ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nga sẽ là nơi quý vị muốn xét duyệt hồ sơ xin thị thực.Hồ sơ của quý vị sẽ được gửi đến cơ quan được chọn, để đưa ra quyết định liên quan đến hồ sơ. Nếu không làm như vậy, quý vị có thể được yêu cầu điền vào một đơn mới.

Khi nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại sứ quán / Tổng lãnh sự quán Nga, vui lòng đảm bảo rằng quý vị đã điền và in đơn xin thị thực theo hướng dẫn ở trên.